Sök
Stäng denna sökruta.
2022-10-25

Fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet

Juli – september 2022

 • Intäkterna ökade med 35,6 procent till 1 098,6 MSEK (810,4).
 • Justerad EBITA ökade med 30,9 procent och uppgick till 78,3 MSEK (59,8), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,1 procent (7,4). 
 • Resultat före skatt uppgick till 56,1 MSEK (49,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 43,9 MSEK (37,4).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,60 SEK (1,36).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 158,1 MSEK (74,8), en ökning med 111,5 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 369,7 MSEK (294,2), motsvarande en årstakt om 1 478,6 MSEK (1 176,9).
 • Den 1 juli slutfördes förvärvet av sepago GmbH med en köpeskilling, på kassa- och skuldfri basis, om 12 MEUR samt upp till 4 MEUR i tilläggsköpeskilling.

Januari – september 2022

 • Intäkterna ökade med 28,4 procent till 3 316,8 MSEK (2 582,6).
 • Justerad EBITA ökade med 72,8 procent och uppgick till 212,8 MSEK (147,5), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,4 procent (5,7).
 • Resultat före skatt uppgick till 158,2 MSEK (114,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 127,0 MSEK (86,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,62 SEK (3,14).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 421,0 MSEK (224,6), en ökning med 87,5 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 1 069,3 MSEK (871,2).

  

Analytikerträff (digital)

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag tisdagen den 25 oktober 2022 klockan 10:00-11:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU3NDA5ZjYtNWM2ZC00NGQwLWFiM2ItMjlmODcwNmE0Y2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d


Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 949704172#

 


Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-25 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.