Sök
Stäng denna sökruta.
2020-10-23

God tillväxt och stark resultatutveckling

Juli - september 2020

 • Intäkterna ökade med 17 procent till 821 (701) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 46 procent och uppgick till 54,1 (36,9) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,6 (5,3) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 43,4 (30,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 35,1 (24,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,84 (2,64) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 61 (87) MSEK, en minskning med 30 procent.
 • Styrelsen föreslår att extrastämman 5 november beslutar om en utdelning om 2,50 kr per aktie.
 • Under kvartalet implementerades ServiceNow, ett nytt system för vår tjänsteverksamhet, som kommer att förbättra kundupplevelsen samtidigt som den möjliggör effektiviseringar i vår tjänsteleverans.

Januari - september 2020

 • Intäkterna ökade med 10 procent till 2 651 (2 417) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 31 procent och uppgick till 153,0 (116,8) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,8 (4,8) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 116,9 (79,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 92,2 (58,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 10,11 (6,38) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 189 (244) MSEK, en minskning med 22 procent.

Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-23 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.