Sök
Stäng denna sökruta.
2016-10-19

Ytterligare framsteg mot marginalmålet om 5 procent

Tredje kvartalet i sammandrag

 • I lokala valutor var intäkterna oförändrade. Omräknat till SEK minskade intäkterna med 4 % till 594 (617) MSEK.
 • EBITDA ökade och uppgick till 39,8 (39,7) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 19 % till 28,3 (23,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 24 % till 20,7 (16,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,18 (1,78) SEK.

Första nio månaderna i sammandrag

 • I lokala valutor ökade intäkterna med 4 %. Omräknat till SEK ökade intäkterna med 1 % till 2 054 (2 038) MSEK.
 • EBITDA ökade med 3 % till 125,7 (122,1) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 12 % till 84,0 (74,9) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultat före skatt till 89,8 (74,9), en ökning med 20 %.
 • Resultat efter skatt ökade med 19 % till 62,9 (52,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,64 (5,58) SEK.
 • Jämförelsestörande poster, hänförliga till byte av koncernchef, har påverkat rörelseresultat negativt med 5,8 (-) MSEK.
 • Räntabilitet på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 29,3 (26,5) %

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jason Clark, CEO, telefon  +44 1246 266 300 
Peter Javestad, IR, telefon +46 733 56 67 22, e-post: peter.javestad@proact.eu
Jonas Persson, CFO, telefon +46 733 56 66 90, e-post: jonas.persson@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 720 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.