Sök
Stäng denna sökruta.
2024-05-07

Fortsatt tillväxt i tjänsteaffären och ökad lönsamhet

Januari – mars 2024

  • Intäkterna minskade med 2,4 procent till 1 191,3 MSEK (1 220,3).
  • Justerad EBITA ökade med 66,4 procent och uppgick till 94,5 MSEK (56,8), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,9 procent (4,7). 
  • Resultat före skatt uppgick till 76,2 MSEK (37,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 60,7 MSEK (27,9).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,22 SEK (1,02).
  • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 182,7 MSEK (116,6), en ökning med 56,7 procent.
  • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 441,5 MSEK (399,1) motsvarande en årstakt om 1 766,1 MSEK (1 596,4) och en ökning om 10,6 procent.
  • Under kvartalet har 289 242 aktier förvärvats inom ramen för aktieåterköpsprogrammet som lanserades under 2023.

Analytikerträff (digital)
Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag tisdagen den 7 maj 2024 klockan 10:00-11:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Åsa Regen Jansson, interim CFO.

Länk till videokonferensen
 

Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 862 559 300#

Videokonferensen kommer att spelas in och personuppgifter hanteras i enlighet med Proacts integritetspolicy.


Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-07 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu

Åsa Regen Jansson, Interim CFO & IR, Proact IT Group AB, +46 73 511 22 55, asa.regen.jansson@proact.eu

Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.