Sök
Stäng denna sökruta.
2016-07-19

Styrelsen för Proact IT Group AB (”Proact”) har beslutat att inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier, maximalt uppgående till 10 procent av aktierna, som erhölls på årsstämman den 2 maj 2016, inleda återköp av egna aktier. Bemyndigandet kan utnyttjas fram till nästa årsstämma. Syftet med återköpen är i enlighet med årsstämmans beslut.

Återköp av egna aktier kommer att göras i omgångar, vilka är beroende av marknadsvillkor och gällande regler. Dessa är bland annat, med undantag för blockaffärer, att dagliga återköp maximalt kan uppgå till 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor, som närmast föregått den vecka under vilken aktier återköpts. I tillägg får återköp endast ske till priser i intervallet högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Per den 13 juli 2016 är antalet utestående aktier 9 333 886. Proact har sedan tidigare återköp av egna aktier 40 144 aktier i eget förvar, vilket motsvarande 0,4 procent av totala utestående aktier. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jason Clark, CEO, telefon  +44 1246 266 300 
Peter Javestad, IR, telefon +46 733 56 67 22, e-post: peter.javestad@proact.eu
Jonas Persson, CFO, telefon +46 733 56 66 90, e-post: jonas.persson@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 720 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.