Sök
Stäng denna sökruta.
2017-08-22

Proact har tecknat avtal med Colly Company om leverans av en datahanteringstjänst som kommer att stödja en planerad övergång från intern IT-drift till molnet. Dessutom kommer Proact att agera som rådgivare till Colly Company genomförandet av molnstrategin. De övergripande målen är att förbättra IT-stödet till affärsverksamheten och samtidigt få en mer kostnadseffektiv lösning.

Colly Company, som ingår i den börsnoterade Indutrade-koncernen, marknadsför tekniskt kvalificerade komponenter och funktionslösningar till industrin i Norden. I dag hanterar Colly merparten av sin IT centralt genom ett eget datacenter, vilket även betjänar ytterligare ett tiotal Indutrade-bolag.

Colly Company har nu ställt in sig på en planerad, successiv övergång till molnet och att på sikt avveckla sin egen IT-infrastruktur. Det betyder bland annat att ny hårdvara inte kommer att köpas in som ersättning till äldre. Ett första steg har tagits genom att flytta ut driften av affärssystemet.

Nu går företaget vidare genom att välja en molntjänst för datahantering, NPS as a Service, med Proact som leverantör. Den erbjuder en komplett lösning för datalagring och backup och ersätter dessutom den externa tjänst för katastrofsäkring som Colly Company tidigare anlitat. Lösningen levereras genom samverkande resurser från Proacts datacenter i Sverige och Tyskland.

– Vi planerar för en stegvis övergång till molnet och det arbetet blir enklare med en flexibla och skalbara molnlösning som Proact erbjuder. Vi ser också att vi kommer att ha stor nytta av Proact som rådgivare, tack vare deras breda kompetens både kring molnet och den IT-miljö som vi har idag, säger Gürhan Özay, IT-ansvarig på Colly Company AB.

Med NPS (NetApp Private Storage) blir det bland annat möjligt att utnyttja flera publika moln samtidigt (exempelvis AWS och Azure) och även att växla mellan olika molntjänster, men utan att data behöver flyttas. Tjänsten möjliggör ett mycket flexibelt IT-stöd som är enkelt skalbart för att möta de skiftande behoven hos verksamheten i Colly Company och andra bolag i Indutrade-gruppen, samtidigt som de totala ägandekostnaderna blir lägre.

– Colly Company har valt en ny typ av lösning som hjälper företag att behålla full kontroll över sin information samtidigt som de ställer om IT-leveransen till molnet. Den kombinerar avancerad teknik med ett modernt tänkande som utgår från kunden, deras verksamhet och utgångsläge, säger Lena Eskilsson, VD för Proact IT Sweden.

För frågor och mer information:

Anna Ekerling, marknadschef, Proact IT Sweden AB, tel: 08-410 667 94, e-post: anna.ekerling@proact.se

Ali Yenidogan, systemingenjör, Proact IT Sweden AB, tel: 0733 56 67 12, e-post: ali.yenidogan@proact.se

Lena Eskilsson, VD, Proact IT Sweden AB, tel: 08-410 667 01, e-post: lena.eskilsson@proact.se

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster.

Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-lösningar och tjänster, hjälper vi företag och myndigheter att minska risker och kostnader, samtidigt som det ökar flexibilitet, produktivitet och effektivitet. Vi har genomfört över 5000 framgångsrika projekt runt om i världen, har mer än 3500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Vi sysselsätter över 800 personer i 15 länder i Europa och Nordamerika. Proact grundades 1994 och vårt moderbolag Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm 1999 (under symbolen PACT).

För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.