Sök
Stäng denna sökruta.
2017-05-02

Proact är nu redo att hjälpa företag skapa större nytta genom Amazon Web Services (AWS) teknologi och få del av alla fördelar med AWS omfattande portfölj av molntjänster. Proact har gjort stora investeringar i utbildning och rekrytering av specialister i Europa och har nu 60 tekniker och systemarkitekter med certifierad kompetens för att integrera AWS moln med andra IT-driftstjänster och med kundernas egna datacenter.

Proact blir nu en del av AWS Channel Reseller Program vilket gör det möjligt att kombinera Proacts IT-tjänster som bygger på företagets långa erfarenhet inom datacenter med Amazon Web Services flexibla molnlösningar. Syftet är att kunderna alltid ska få den optimala lösningen för sin IT-leverans med anpassning till verksamhetens krav.

Båda företagen har ett gott rykte för att vara kundorienterade och för att leverera tjänster med högsta kvalitet, vilket gör samarbetet till en utmärkt möjlighet för varje organisation som strävar mot en äkta hybridmolnlösning eller som vill utveckla sin användning av det publika molnet.

Proact presenterar sitt nya erbjudande för hybridmoln på AWS Summit i Stockholm den 3 maj och medverkar inom kort även på liknande evenemang med AWS i London och Utrecht.

Proact kan hjälpa företag att dra full nytta av beprövad teknologi och att snabbt och riskfritt flytta mellan en intern IT-miljö, Proacts datacenter och AWS moln. Kring AWS moln har Proact utvecklat en rad standardiserade tjänster som hjälper kunder över hela värden att knyta både egna befintliga plattformar och system som driftas av Proact direkt till AWS. Erbjudandet omfattar bland annat tjänster för backup och katastrofsäkring för att skydda verksamhetskritisk information oberoende om den ligger hos AWS eller lagras internt.

De anpassade tjänsterna för AWS är uppbyggda med stöd av teknik från Proacts strategiska teknikpartners, bland andra VMware, Commvault och NetApp. Lösningarna vänder sig till organisationer i alla storlekar och hjälper dem att arbeta snabbare och effektivare genom AWS, bland annat tack vare en enhetlig metod för att skydda data oavsett vilket moln som används för lagring.

Proact kommer även att erbjuda en rad professionella tjänster som vänder sig till användare av Amazon Web Services, för att hjälpa dem dra full nytta av AWS moln. Proact kan hjälpa till med design och implementering av molnlösningar liksom med tjänster för övervakning och systemadministration som uppfyller högt ställda krav på prestanda och tillgänglighet.

Proact erbjuder kvalificerat stöd lokalt till sina kunder i Europa, med certifierade tekniker och systemarkitekter i Norden, Storbritannien, Benelux och Tyskland. Kombinationen av Proacts resurser och AWS tjänster bildar en stark plattform som underlättar samverkan mellan kundens verksamhet och IT-avdelningen med hänsyn till deras respektive behov.

– Proact kan erbjuda ett tryggt stöd i samband med det teknikskifte som nu pågår i riktning mot molnet och nu gör vi det möjligt för kunderna att dra full nytta av de många möjligheter som AWS moln skapar, säger Jason Clark, koncernchef på Proact.

– Vi erbjuder de rätta verktygen för sömlös migration till AWS så att en övergång till denna säkra, flexibla och kostnadseffektiva plattform kan genomföras välplanerat och med minsta möjliga risk. Våra molnspecialister kan bli ett stöd för kundens IT-driftpersonal och komplettera de tjänster som placeras hos AWS. Med Proact som en del av företagets IT-team kan vi hjälpa till att knyta samman AWS med privata moln och hybridlösningar till ett sammanhållet och automatiserat ekosystem för IT-leverans.

For further information, please contact:

Lena Eskilsson, Managing Director, Proact IT Sweden AB
tel: +468 410 667 01, lena.eskilsson@proact.se

Peter Javestad, VP / IR, Proact IT Group AB
tel +46 733 56 67 22, peter.javestad@proact.eu


Om Proact
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.