Sök
Stäng denna sökruta.
2018-02-22

Som tidigare har kommunicerats har en valberedning, i enlighet med beslut på Proacts årsstämma 2017, konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2018. Valberedningen skall bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande.

Swedbank Robur Fonder har per den 12 februari 2018 avyttrat hela sitt aktieinnehav i Proact IT Group AB. Samtidigt har TVF TopCo Limited per den 12 februari 2018 förvärvat aktier i Proact IT Group AB vilket gör att de nu är den tredje röstmässigt största aktieägaren. Med anledning av dessa aktietransaktioner har en ny valberedning konstituerats som utgörs av Jens Ismunden (Grenspecialisten), Stephanie Gabrielsson (Skandia Liv), Erik Malmberg (TVF TopCo Limited) samt Anders Hultmark (IGC och avgående styrelseordförande i Proact IT Group AB).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jens Ismunden, Ordförande i valberedningen, telefon: +46 730 31 25 81


Om Proact
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten.Vi har genomfört över 5.000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3.500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.