Sök
Stäng denna sökruta.
2018-10-18

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna ökade med 11 % till 725 (653) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var 4 %. Förändrade redovisningsprinciper har påverkat kvartalets intäkter negativt med 32 MSEK.
 • EBITDA ökade med 10 % och uppgick till 52,9 (48,0) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 18 % till 37,4 (31,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 14 % till 27,8 (24,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,02 (2,60) SEK.

Första nio månaderna i sammandrag

 • Intäkterna var oförändrade och uppgick till 2 351 (2 351) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var -4 %. Förändrade redovisningsprinciper har påverkat intäkter årets första nio månader negativt med 135 MSEK.
 • EBITDA ökade med 5 % och uppgick till 165,3 (157,7) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 13 % till 117,5 (103,9) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster under 2018 (2,6 MSEK) var ökningen 16 %.
 • Resultat efter skatt ökade med 13 % till 88,3 (78,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 9,63 (8,33) SEK.
 • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 30,5 (32,6) %.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Peter Javestad, IR, +46 733 56 67 22, peter.javestad@proact.eu
Jonas Persson, CFO, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närva-rande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018, kl. 08:00.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.