Sök
Stäng denna sökruta.
2019-04-25

Fortsatt positiv utveckling av Proacts intäkter

Första kvartalet i sammandrag

  • Intäkterna ökade med 20 % till 910 (759) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var 16 %.
  • EBITA justerat för 11,1 MSEK i jämförelsestörande kostnader avseende omstrukturering uppgick till 43,1 (45,2) MSEK. EBITA minskade till 32,0 (42,6) MSEK.
  • Resultat före skatt minskade till 26,8 (33,2) MSEK. Justerat för omstruktureringskostnader ökade resultat före skatt till 37,9 (35,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt minskade till 21,6 (25,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,34 (2,76) SEK.
  • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 27,0 (29,3) %.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, jonas.hasselberg@proact.eu
Jonas Persson, CFO & IR, Proact IT Group AB, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu
Danny Duggal, Head of Strategic Communications, Proact IT Group AB, +46 733 56 68 43, danny.duggal@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närva-rande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019, kl. 08:00.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.