Sök
Stäng denna sökruta.
2021-10-21

Stark lönsamhetsutveckling drivet av högre bruttomarginal

Juli - september 2021

 • Intäkterna minskade med 1 procent till 810 (821) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 11 procent och uppgick till 59,8 (54,1) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,4 (6,6) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 49,6 (43,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 37,4 (35,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,36 (1,28) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 75 (61) MSEK, en ökning med 23 procent.

Januari - september 2021

 • Intäkterna minskade med 3 procent till 2 583 (2 651) MSEK.
 • Justerad EBITA minskade med 4 procent och uppgick till 147,5 (153,0) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,7 (5,8) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 114,5 (116,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 86,2 (92,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,14 (3,37) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 225 (189) MSEK, en ökning med 19 procent.

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) idag, torsdagen den 21 oktober klockan 10:00-11:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef och Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferens
Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 925 543 367#


Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-21 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.