Search
Close this search box.
2022-10-14

Proact har tecknat ett fyraårigt avtal med Göteborgs Stad för konsulttjänster inom delområdet Infrastruktur och kommunikation. Ramavtalet gäller för både Göteborgs Stad, kranskommuner, kommunala bolag och stiftelser i Västsverige.

Det nya ramavtalet kan utnyttjas av tio kommuner samt ett antal kommunala bolag och stiftelser i Västsverige. Det sammanlagda avtalsvärdet uppskattas till 1,2 miljarder kronor över avtalsperioden, varav delområdet Infrastruktur och kommunikation uppskattas till 10%.

Proact är en av sju leverantörer som kvalificerat sig genom upphandlingen. Avtalet träder i kraft den 1 december 2022 och löper över 48 månader.

Syftet med ramavtalsupphandlingen är att säkra myndigheternas behov av IT-konsulttjänster med ett utbud av leverantörer med kompetens inom respektive delområde. 

– Vi är mycket nöjda med att få det nya ramavtalet kring konsulttjänster på plats. Det kommer att bil ett utmärkt komplement till Kammarkollegiets ramavtal för Datacenter som tecknades tidigare i år. Vi har kavlat upp ärmarna och står redo att hjälpa Västsveriges kommuner och bolag vidare på deras digitaliseringsresor, säger Roland Fällberg, Försäljningschef på Proact IT Sweden AB.

Proact har stor erfarenhet som datacenter-partner till offentliga verksamheter. Bland Proacts svenska kunder inom offentliga verksamheter märks, bland andra, Västra Götalandsregionen, universiteten i Göteborg och Örebro och Lantmäteriet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Roland Fällberg, Försäljningschef Proact IT Sweden AB, tel. +46 733 566 815, roland.fallberg@proact.se
Magnus Lönn, VD Proact IT Sweden AB, tel. +46 708 790 979, magnus.lonn@proact.se
Danny Duggal, VP Commercial & Communications, Proact IT Group AB, +46 733 56 68 43, danny.duggal@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.