Sök
Stäng denna sökruta.
2023-10-20

Enligt beslut från tidigare årsstämma i Proact IT Group AB har en valberedning konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2024. 

Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten.

Proacts fjärde och femte röstmässigt största aktieägare har valt att inte utse någon representant till valberedningen varför bolagets sjätte röstmässigt största aktieägare Länsförsäkringar Fondförvaltning träder i dess ställe.

Valberedning utgörs av följande ledamöter: 
•    Katarina Berggren (Aktiebolaget Grenspecialisten)
•    Stephanie Göthman (Livförsäkringsbolaget Skandia)
•    Wilhelm Gruvberg (Alcur Fonder AB)
•    Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan kontakta valberedningen genom dess ordförande Katarina Berggren.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Katarina Berggren, Chair of the nomination committee, Tel. +46 733 369 768, katarina@grenspecialisten.com

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.