Sök
Stäng denna sökruta.
2017-01-03

Proact IT Group AB (publ) har, via egna aktier och kontantbetalning, förvärvat samtliga aktier i Teamix GmbH. Den totala köpeskillingen uppgår till 9 MEUR, vilket motsvarar ett P/E-tal på 8. Verksamheten kommer att ingå i ”Business Unit West” och kommer att drivas som ett separat dotterbolag med namnet Proact IT Germany GmbH.

Det är strategiskt viktigt för Proact att finnas på den tyska marknaden. Proact etablerade sig i Tyskland år 2014 genom en så kallad ”greenfield”. Förvärvet av Teamix som är ett lönsamt, växande och välskött bolag, kommer att påskynda tillväxten i Tyskland och samtidigt öka vinsten per aktie i Proact.

För Oliver Kuegow och Richard Müller, grundare av Teamix, är det särskilt de internationella aspekterna och den styrka som finns i ett större bolag som gjorde dem intresserade av att vara en del av Proactkoncernen. "Genom att vara en del av Proact kan vi leverera nya typer av projekt och tjänster vilket kommer gynna våra kunder, samtidigt ser vi goda möjligheter till synergieffekter inom exempelvis tjänsteleveransen" säger Oliver Kuegow och Richard Müller. Båda kommer fortsatt ha ledande befattningar inom Proact IT Germany GmbH.

Teamix är ett väletablerat företag på den Tyska marknaden med hög kompetens inom olika IT teknologi- och tjänsteområden. Teamix har djup kunskap inom Proacts fokusområden såsom datacenter med tillhörande tjänster. Teamix kommer även på ett positivt sätt bidra till att stärka Proacts befintliga nätverks­ och säkerhetserbjudande. I tillägg har Teamix en företagskultur som stämmer väl överens med Proacts kärnvärden ”integrity, commitment och excellence”. Bolaget har 85 anställda med en årsintäkt på cirka 35 MEUR. Teamix har sitt huvudkontor i Nürnberg, med ytterligare kontor i Bayreuth, Mainz och München.

Proacts VD Jason Clark säger "Teamix passar mycket väl in i Proactkoncernen tack vare deras kultur och höga kompetens. Genom förvärvet av en etablerad och framgångsrik verksamhet, med en erfaren och kunnig ledning, erhåller Proact kompetens och styrka på en av Europas viktigaste marknader. Jag ser fram mot att ytterligare stärka kundnyttan genom vår nya och starkare verksamhet i Tyskland”.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jason Clark, CEO & President, Telefon: 44 1246 266 300
Peter Javestad, VP/IR, Telefon: 46 733 56 67 22, E-post: peter.javestad@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 720 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2017, kl. 08:00.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.