Sök
Stäng denna sökruta.
2017-03-13

Jason Clark (VD och koncernchef) har per den 10 mars 2017 köpt 100 000 optioner via ett optionsprogram utställt av Grenspecialisten AB, varje option ger möjlighet att köpa en Proact-aktie. 

Jason Clark betalar 14,37 SEK per option (marknadspris enligt Black-Scholes), varje option ger rätten att köpa en Proact-aktie till ett pris av 195,90 SEK (lösenpris) inom en tvåårsperiod.

Samtidigt har Anders Hultmark (Styrelsens ordförande) via bolaget IGC Industrial Growth Company AB sålt 50 000 Proact-aktier till Grenspecialisten AB för 178,10 SEK per aktie.

Under första kvartalet år 2017 sålde Jason Clark samtliga sina Proact-aktier och har istället köpt optioner enligt ovanstående optionsprogram.

Proact IT Group AB (publ) är ej kontraktspart för denna transaktion, bolagets styrelse välkomnar dock transaktionen.


För mer information kontakta:

Anders Hultmark, Chairman of the Board Proact IT Group AB , Phone +46 703 28 79 50
Jens Ismunden, Head of investments Grenspecialisten AB, Phone +46 40 122 140


Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017, kl. 13:00.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.