Sök
Stäng denna sökruta.
2023-10-27

God utveckling inom tjänsteaffären och kostnadsprogram som levererar resultat

Juli - september 2023

 • Intäkterna minskade med 3,0 procent till 1 065,3 MSEK (1 098,6).
 • Justerad EBITA minskade med 7,0 procent och uppgick till 72,8 MSEK (78,3), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,8 procent (7,1). 
 • Resultat före skatt uppgick till 63,7 MSEK (56,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 50,9 MSEK (43,9).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,85 SEK (1,60).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 118,8 MSEK (158,1), en minskning med 24,9 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 436,7 MSEK (369,7) motsvarande en årstakt om 1 746,8 MSEK (1 478,6) och en ökning om 18,1 procent.
 • Den 28 augusti avyttrades Proacts dotterbolag i Litauen vilket påverkat rörelseresultatet positivt med 3,1 MSEK, vilket redovisas under jämförelsestörande poster, och förväntas ha en marginell positiv effekt på resultatet framöver.

Januari – september 2023

 • Intäkterna ökade med 5,1 procent till 3 487,3 MSEK (3 316,8).
 • Justerad EBITA minskade med 0,8 procent och uppgick till 211,0 MSEK (212,8), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,0 procent (6,4). 
 • Kostnadsbesparingsprogram implementerat med beräknade besparingar uppgående till mellan 45 och 50 MSEK innevarande år, vilket resulterat i omstruktureringskostnader under det andra kvartalet redovisat som jämförelsestörande poster om -19.8 MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 135,5 MSEK (158,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 107,5 MSEK (127,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,91 SEK (4,62).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 351,1 MSEK (421,0), en minskning med 16,6 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 1 255,6 MSEK (1 069,3) en ökning om 17,4 procent.

   

Analytikerträff (digital)

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag fredagen den 27 oktober 2023 klockan 10:00-11:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen

Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 968 243 1#

 


Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-27 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.