Sök
Stäng denna sökruta.
2021-12-15

Den rådande halvledarbristen förväntas leda till kraftigt ökade leveransförseningar hos flera av Proacts stora systemleverantörer under innevarande kvartal. Proact bedömer därför att bolagets omsättning och resultat för det fjärde kvartalet 2021 kommer att påverkas negativt.

Proact har haft en god efterfrågan på systemlösningar såväl som tjänster hittills under det fjärde kvartalet. Däremot bidrar den globala halvledarbristen till väsentliga leveransförseningar hos flera av bolagets största leverantörer, vilket förväntas medföra att systemaffärer till ett uppskattat värde på 150 - 250 MSEK inte kommer att kunna levereras som tidigare förväntat under det fjärde kvartalet. Trots den goda orderingången förväntas därför omsättningen att påverkas negativt med motsvarande belopp.

Då bristen på halvledare fortsätter, förväntas leveranssituationen att vara osäker under inledningen av 2022, men bolaget ser för närvarande inga tecken på ytterligare försämring av leveranstider och kommer att gå in i nästa år med en god orderstock.

– Det har skett en snabb förändring i leveranskedjorna under detta kvartal vilket kommer att ha en kortsiktig effekt på vårt resultat. Som en ledande IT-partner i Europa har vi dock en väldigt god relation med våra leverantörer vilket ger Proacts kunder högsta möjliga prioritet, säger VD Jonas Hasselberg.

Ytterligare information kommer att lämnas i bokslutskommunikén den 10:e februari 2022.


Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-15 10:25 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.