Certifieringar, ramavtal och offentliga upphandlingar

ISO-Certifieringar

Proact är ISO-certifierade inom följande områden:

Miljö - ISO 14001

Kvalitet - ISO 9001

Arbetsmiljö - ISO 45001

Informationssäkerhet - ISO 27001 (PDF)

Ramavtal och offentliga upphandlingar

Proact har sedan länge många kunder och stor erfarenhet inom det offentliga Sverige och genom nuvarande ramavtal skapas nya möjligheter att erbjuda lösningar och tjänster över en större bredd jämfört med tidigare ramavtal.
Bland Proacts svenska kunder inom offentlig verksamhet finns Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen, Lantmäteriet, Samhall, MTM och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om våra aktuella ramavtal.

Kammarkollegiets avtal IT-drift Mellan

OCRE- Open Clouds for Research Environments ramavtal

Kammarkollegiets avtal för Datacenter