Ekonomi

Vi levererar våra tjänster i enlighet med etablerade standarder och mer därtill. Vi säkerställer pålitlig leverans av varor och tjänster.

Miljö

Vi använder naturens resurser med sparsamhet och siktar alltid på att förbättra våra arbetsrutiner både för natur och människor.

Samhälle

Vi eftersträvar att erbjuda en arbetsplats som är inkluderande, hälsosam och som utvecklar våra medarbetare samtidigt som vår målsättning är att bidra till de lokala samhällena där vi bedriver verksamhet.

Economic

We deliver our services in accordance with established standards and go beyond that. We ensure responsible sourcing of goods and services.

Environmental

We use natural resources with care and are always aiming at improving our work procedures, both for nature and people.

Social

We strive to provide a workplace that is inclusive, healthy and develops employees while aiming to contribute to the communities around our operations.