Save the data events våren 2023

Var 11 sekund sker en ransomware-attack som kan få katastrofala konsekvenser. Trots det saknar många organisationer en tydlig återställningsplan. Därför anordnar Proact tillsammans med Rubrik en serie interaktiva och populära workshops med temat “Save the data”. Vi utlovar lärorika insikter som kan vara avgörande för er organisations framtid. Vi rekommenderar starkt att flera personer från […]

Service Management for Backup

Let us proactively monitor and manage your existing backup infrastructure, delivering daily reports of activity and pre-empting any potential problems before they arise.