Jonas Hasselberg Proact CEO

Bokslutskommuniké 2022

Stark organisk tillväxt och god lönsamhet

Oktober – december 2022

 • Intäkterna ökade med 52,8 procent till 1 440,1 MSEK (942,4).
 • Justerad EBITA ökade med 79,6 procent och uppgick till 102,2, MSEK (56,9), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,1 procent (6,0).
 • Resultat före skatt uppgick till 86,0 MSEK (37,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 64,6 MSEK (31,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,34 SEK (1,12).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 142,0 MSEK (177,3), en minskning med 19,9 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 387,9 MSEK (326,7), motsvarande en årstakt om 1 551,6 MSEK (1 306,8).
 • Styrelsen har beslutat att uppdatera Proacts långsiktiga mål för avkastning på sysselsatt kapital till 20 procent för att bättre reflektera bolagets förvärvsstrateg. Målen för tillväxt om 10 procent och EBITA-marginal om 8 procent kvarstår oförändrade.

Januari – december 2022

 • Intäkterna ökade med 34,9 procent till 4 756,8 MSEK (3 525,0).
 • Justerad EBITA ökade med 54,1 procent och uppgick till 315,0 MSEK (204,4), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,6 procent (5,8).
 • Resultat före skatt uppgick till 244,2 MSEK (151,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 191,5 MSEK (117,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,97 SEK (4,27).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 563,1 MSEK (401,9), en ökning med 40,1 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 1 457,2 MSEK (1 194,0).
 • Den 1 juli slutfördes förvärvet av sepago GmbH med en köpeskilling, på kassa- och skuldfri basis, om 12 MEUR samt upp till 4 MEUR i tilläggsköpeskilling.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1.85 (1,50) SEK per aktie.
 • Analytikerträff (digital)
 • Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag den 9 februari 2023 klockan 10:00-11:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Linda Höljö, CFO.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Dela

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, fyll bara i formuläret via knappen här intill. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!