Search
Close this search box.

NIS2: Vad det är och hur du förbereder du ditt företag  

Dela nu

NIS2-direktivet är en ny EU-lag som syftar till att förstärka cybersäkerheten för organisationer som tillhandahåller avgörande eller viktiga tjänster för samhället eller ekonomin. Det uppdaterar och utvidgar det ursprungliga NIS-direktivet från 2016, vilket endast omfattade vissa sektorer och typer av organisationer. NIS2-direktivet inkluderar fler sektorer, såsom rymd-, avlopps-, livsmedels- och posttjänster. Dessutom introducerar det en ny kategori av organisationer kallad viktiga enheter, vilket innefattar leverantörer av offentliga elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster, plattformar för sociala nätverkstjänster och datacentertjänster.

NIS2-direktivet fastställer även högre standarder för riskbedömning och riskhantering, incidentrapportering och samarbete mellan EU:s medlemsstater. Målet med NIS2-direktivet är att öka stabiliteten i nätverk och informationssystem samt att skydda EU-medborgarnas personuppgifter.

Vad är syftet? 

I NIS2-direktivet ställs flera krav på organisationer för att förbättra sin cybersäkerhet, inklusive:

 • Riskbedömning och riskhantering: Organisationer måste identifiera och utvärdera de cybersäkerhetsrisker de står inför samt implementera lämpliga säkerhetsåtgärder för att förebygga eller mildra dem.
 • Rapportering av incidenter: Inom 24 timmar måste organisationer informera sin nationella cybersäkerhetsmyndighet om alla betydande cybersäkerhetsincidenter som påverkar deras nätverk eller informationssystem.
 • Hantering av incidenter: Organisationer måste ha planer och procedurer för att reagera på och återhämta sig från cybersäkerhetsincidenter så snabbt och effektivt som möjligt.
 • Kommunikation och samarbete: Organisationer måste dela information och bästa praxis med varandra och med sin nationella cybersäkerhetsmyndighet för att förbättra sin cybersäkerhetskapacitet och medvetenhet.
 • Säkerhetsmedvetenhet och utbildning: Organisationerna måste se till att deras personal får utbildning om hur de ska skydda sig själva och sin organisation mot cyberhot samt hur de ska rapportera misstänkt aktivitet.
 • Säkerhet i försörjningskedjan: Organisationer måste bedöma och hantera de cybersäkerhetsrisker som deras leverantörer utgör och säkerställa att de produkter och tjänster de använder är säkra och pålitliga.
 • Resilience: Organisationer måste vidta åtgärder för att öka motståndskraften i sina nätverk och informationssystem så att de kan stå emot och återhämta sig från cyberattacker. Detta inkluderar att ha backupsystem, återhämtningsplaner och säkerhetskontroller.

Varför utgör NIS2 en möjlighet?  

Företag bör betrakta NIS2-direktivet som en möjlighet att stärka sin cybersäkerhet och skapa en konkurrensfördel på den digitala marknaden. Det är inte bara en rättslig skyldighet utan även en strategisk möjlighet för företag att stärka sin cybersäkerhetskapacitet och positionera sig som ledare inom den digitala ekonomin.

Fördelarna inkluderar:

 • Ett tydligt och konsekvent ramverk för cybersäkerhet i hela EU: Minskar komplexiteten och kostnaderna för efterlevnad.
 • Högre nivå av förtroende och tillit: Från kunder, partners och tillsynsmyndigheter, vilket förbättrar deras rykte och varumärkesvärde.
 • Lägre risk för cyberattacker och störningar: Minimerar potentiella förluster och skador på deras verksamhet och tillgångar.
 • Större medvetenhet och beredskap för cyberhot: Möjliggör snabb och effektiv reaktion vid incidenter.
 • Ett mer innovativt och motståndskraftigt digitalt ekosystem: Främjar samarbete och möjligheten att lära av bästa praxis och erfarenheter.

Hur Proact kan hjälpa 

Riskbedömningar

Vi hjälper er att utvärdera er lagring, säkerhetskopiering, katastrofåterställning och proaktiva säkerhetsstrategi.

Rapportering av incidenter

Incidentrapporter i standard NIS2-format – hjälper dig att snabbt följa 24h NIS2-reglerna.

Svar på incidenter

24/7 tillgång till ett IRT-team (Incident Response Team) och supportteam för att snabbt lösa en incident och minimera påverkan på verksamheten.

Proaktivt skydd

När våra experter övervakar, analyserar och ger proaktiva varningar kan du känna dig trygg, så att du kan ligga steget före nya hot och säkerställa dataskydd.

Effektiv säkerhetskopiering

Backup-lösningar på flera nivåer från de bästa leverantörerna, kompletterade med vår Proact Cloud Vault – en fjärrstyrd säkerhetskopia med oföränderlighet, air-gapping och en sandlåda för testning.

Snabb återhämtning

Återställningsplanering, från ett teknik- och processperspektiv med RPO/RTO. Dessutom erbjuder vi ett hot site-alternativ vid behov.

Utforska fler artiklar

#ThePowerOfData

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.