Search
Close this search box.

5 utmaningar med container-projekt (och hur man löser dem)

Dela nu

Container-teknik erbjuder ökad flexibilitet och snabbhet, vilket gör att organisationer kan påskynda innovation och lättare möta sina kunders krav. Och populariteten för containers ökar snabbt: Användningen av containers för att köra företagsapplikationer förväntas tredubblas från 2020 till 2024. Som ett resultat frågar sig allt fler organisationer vad som krävs för att sätta upp en container-plattform. Alternativt vill många förändra en plattform som redan finns. Men trots de tydliga fördelarna står många organisationer inför utmaningar med sina container-projekt.

Vilka utmaningar stöter organisationer på i sina container-projekt?

En rapport från Cloud Native Computing Foundation beskriver 14 utmaningar som organisationer står inför när de deployar och/eller använder containers. I den här artikeln tittar vi närmre på fem av dessa.

För varje utmaning kommer vi att erbjuda lösningar som gör att ni kan komma vidare med container-teknik så snabbt som möjligt.

1. Komplexitet

Utmaning: En container-stack innehåller många lager. I kombination med ett omfattande landskap kan komplexiteten vara svår att navigera för de organisationer vars kärnverksamhet inte är container-hantering.

Vissa organisationer vill använda sina interna resurser när de implementerar container-lösningar. För att detta ska fungera måste de investera betydande tid och budget för att säkerställa den nödvändiga kompetensutvecklingen.

Lösning: En hanterad container-plattform är redan konfigurerad med den infrastruktur du behöver. På så sätt kommer du att kunna fokusera på dina huvudsakliga utvecklingsprojekt i stället för utveckling och drift av en container-plattform.

2. Kulturella förändringar inom IT-organisationen

Utmaning: När en organisation väljer att anamma containrar kan man inte förvänta sig att dess personal ska vara experter direkt. Ett containerprojekt involverar applikationsutvecklare, driftspersonal, nätverk, säkerhetsspecialister, IT-ledning, intressenter från affärssidan och många fler. Därför måste en hel del tid avsättas för att medarbetarna både ska hinna med och acceptera de förändringar som krävs.

Det kan dock vara svårt att avsätta denna tid, och det är därför frestande att ta genvägar i det här steget. Men den genvägen kan snabbt slå tillbaka i form av motstånd mot förändringen. Alternativt kan en alltför snabb omställning – även om alla anställda är med på förändringen – resultera i oavsiktliga misstag som leder till problem och förseningar.

Lösning: Om din organisation vill minska behovet av kulturell förändring kan en hanterad container-plattform vara det bästa alternativet. På så sätt behöver du inte tänka på själva installationen, bara utbildningen kring användning.

3. Säkerhet

Utmaning: Containers erbjuder både positiva och negativa aspekter när det kommer till säkerhet. Den goda nyheten är att applikationer är mer isolerade, och därför blir de svårare att identifiera när en attack planeras. Men de nätverksbaserade säkerhetslösningarna de flesta organisationer är vana vid kommer också av samma anledning att vara mindre effektiva.

Därför är det avgörande att prioritera säkerheten redan från början vid en migrering till container-lösningar. Det är också nödvändigt att de som ansvarar för detta är väl insatta i just container-säkerhet, vilket många IT-team inte är idag. Att implementera en container-plattform kommer att kräva förändringar av en organisations säkerhetspolicies, vilket med största sannolikhet kommer att involvera användningen av nya verktyg. Motstånd mot förändring kan stoppa era projekt i månader.

Lösning: Ni vill kunna garantera en säker containermiljö, men utan att lägga allt ansvar på ert interna IT-team. Utforska vilka alternativ som finns som integrerar datakonfidentialitet, integritet och tillgänglighet i er container-miljö från allra första början.

4. Storage

Utmaning: Majoriteten av de organisationer som deployar containrar kommer att kräva persistent lagring. Denna lagringstyp sparar data oberoende av containrars livscykler eller var de körs. Många organisationer har inte existerade lösningar för denna typ av lagring, och lösningarna uppfyller inte behoven för deras applikationer.

Lösning: Planera kapaciteten för ett dedikerat container repository och ytterligare persistent lagring för din affärsapplikation. Om din organisation inte kan göra detta själv, leta efter en plattform som kan hantera det åt dig.

5. Brist på kompetens

Utmaning: En av de största utmaningarna i ett container-projekt är kanske bristen på kompetens.

Ett vanligt scenario är att en organisation kräver en ny plattform för att man vill nå sina mål att bli mer agila och skalbara. Container-tekniken identifieras som den lösning man vill använda för att möta behoven vid applikationsutveckling. Men man inser snabbt att teamet saknar erfarenhet av att bygga, underhålla och drifta en containermiljö.

Lösning: Med Proact Managed Container Platform blir vi ert Kubernetes Ops Team. Er organisation kan ta sig vidare på sin resa mot cloud native, utan att behöva känna till detaljerna för att hantera en container-plattform.


Proact Managed Container Platform gör att din organisation kan dra nytta av en hanterad tjänst som innebär att ert team kan utveckla och köra containrar utan betydande investeringar i hårdvara och mjukvara. Det betyder även att ni inte får de tillhörande personalutmaningarna, eller står inför omfattande investeringar i utbildning.

Vill du veta mer? Våra experter hjälper dig att utveckla en fungerande strategi och att implementera en lösning som passar era behov.

Utforska fler artiklar

#ThePowerOfData

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.