Search
Close this search box.

Backup- och DR-lösningar

Skydda er organisations tillgångar och minska riskerna – med hybridlösningar för molnsäkerhet och katastrofåterställning (DR) som ger er trygghet.

Säkerställ kontinuitet i verksamheten

Öka motståndskraften

Använd hybrida molnlösningar för att öka flexibiliteten och minska riskerna.

Minimera nertiden

Återställ viktig data och applikationer snabbt i händelse av en katastrof, vilket minimerar påverkan på verksamheten.

Uppfyll kraven

Håll ditt företag i enlighet med reglerna och undvik potentiella juridiska problem.

Förbättra dataskyddet

Kunna skydda och återställa data vid oavsiktlig radering, datakorruption eller cyberattacker.

Utnyttja fördelarna med hybrida moln

Säkerhetskopiera och återställ ert data oavsett plattform, teknik eller plats.

Utöka ditt team

Låt experterna hantera era backup- och DR-lösningar så att ditt team kan fokusera på affärskritisk utveckling.

Ert vapen mot ransomware

Hotet om dataintrång och skadliga attacker är större än någonsin tidigare. Om din organisation någonsin skulle bli måltavla, kan robusta backup- och katastrofåterställningslösningar hjälpa er att snabbt återställa era system. På så sätt kan ni fortsätta att bedriva verksamheten utan inkomstförlust och avbrott i affärsverksamheten.

Skydda ert värdefulla data och säkerställ kontinuiteten i er verksamhet med en robust strategi för backup och återställning.

Maximera effektiviteten genom hybridmolnet

Hotet om dataskador och cyberattacker blir allt mer omfattande. Därför är det viktigt att ha en tillförlitlig backup- och återställningslösning på plats som skyddar ert företags data och säkerställer oavbruten affärsverksamhet.

Med en hybrid molnmodell kan ni ta fördel av både on-premis och molnbaserad backup. Detta ger er ökad redundans, flexibilitet och optimerade kostnader. Dessutom kan ni uppfylla regulatoriska krav med flera backup-kopior på olika platser som ger geografisk redundans.

Vi erbjuder en rad backuplösningar och tjänster för era affärsbehov. Oavsett om ni föredrar att ha er backup i era egna datacenter, något av våra datacenter eller i det publika molnet, så kan vi möta era specifika krav.

Varför Proact

Vi vet att att skydda affärsdata kan vara en utmaning. Varje organisation har sina egna unika behov när det gäller affärsskydd, vilket kräver en anpassad lösning. Därför tar vi oss tid att förstå era behov på både teknisk och affärsmässig nivå. Vårt team arbetar tillsammans med er för att skräddarsy en lösning eller tjänst som inte bara uppfyller era nuvarande krav, utan också ger er flexibilitet att växa och anpassa er till framtida förändringar på marknaden.

 

Våra backup lösningar

Service Management för Backup

Backup as a Service för O365

Backup as a Service – Enterprise

Backup as a Service – Secure storage vault (NetApp ONTAP)

Backup as a Service – Virtual

Våra återställningslösningar

On-premises disaster recovery infrastructure

Disaster Recovery as a Service

Viktiga backup-leverantörer

Commvault-logo-partner
Veeam-logo-partner
Dell-Technologies-logo-partner
NetApp-logo-black-partner

Få tillgång till backup- och DR-teknik i världsklass med vårt ekosystem från leverantörer

Vi kan erbjuda skräddarsydda råd och lösningar som passar specifikt för era organisationsbehov, genom vårt specialistteam och breda nätverk av leverantörer. Oavsett vilka preferenser ni har kan ni alltid räkna med att få den hjälp ni behöver.

Få tillgång till expertis från Europas främsta specialister

Genom att samarbeta med oss har ni tillgång till specialistkompetens från hela Europa på bara några minuter, oavsett var ni befinner er.

Vi kan hjälpa er att hitta experter inom säkerhet, publika moln, nätverk, databaser och andra teknikområden som er organisation behöver för att nå sina mål. På så sätt kan vi säkerställa att ni alltid har tillgång till den bästa möjliga hjälpen, oavsett vad ni behöver.

Achieve peace of mind with our support and Service Management

Med vår tjänst för Service Management kan er organisation införa ny teknik utan att behöva investera i ny kompetens. Istället för att hantera infrastrukturen kan er IT-avdelning fokusera på att skapa värde för organisationen. Vi erbjuder:

Backup-brochure-front-cover

– Frågan vi ställer oss är om vi ska hantera infrastrukturen själva. Det generella svaret är att vi vill köpa ”smör och bröd” – grundläggande funktioner och applikationer som tjänster för att kunna lägga mer fokus på verksamhetsnära IT.”

Ta kontakt med

en av våra experter
Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.