Skistar

 class=

Automatisk logghantering med Splunk hjälper SkiStars utvecklare att fånga felen snabbt

Varje vinter är det upp till bevis för SkiStar, företaget som är själva motorn för flera av de största skidorterna i Sverige och Norge. Alpin skidåkning är alltjämt det som verksamheten kretsar kring, men SkiStar har en rad och växande kringverksamheter – från skidskolor till fastighetsprojekt.   SkiStar hanterar merparten av sin IT internt. Mycket av infrastrukturen i företagets datacenter har levererats av, och får support från Proact. En stor del av verksamheten drivs av system som utvecklats internt under de senaste 25 åren. Det gäller allt från applikationer för hotellreceptioner och skiduthyrning till webbokningen.   – Det finns ju inget färdigt system för att driva skidanläggningar, så vi driver mycket egen utveckling när det gäller verksamhetsnära system, säger Peter Larsson, IT-chef på SkiStar. Utvecklingsarbetet styrs med agila metoder och integrerat med systemförvaltning och drift, allt enligt DevOps-principer. Det betyder bland annat ständiga uppdateringar av applikationer: SkiStar gör nya releaser av kod i stort sett dagligen. Utvecklingen organiseras med agila metoder och integreras med applikationer underhåll och drift, i enlighet med DevOps grundsatser. Från detta följer kontinuerliga programuppdateringar. SkiStar distribuerar nya kodutgåvor praktiskt taget dagligen.

Utmaning

Med DevOps är det en särskilt viktig uppgift att följa upp och granska varje ny programvarurelease. Utvärderingen ska till exempel ge besked om hur svarstiderna ser ut, före respektive efter, eller om fel som skulle åtgärdas i den nya releasen verkligen har försvunnit. Systemens loggfiler är den viktigaste källan till dessa insikter. Det handlar om stora mängder information som ofta är svår att överblicka. För att få ut de önskade svaren har SkiStars utvecklare fått gå igenom loggfilerna och lösa uppgifterna med handpåläggning. I takt med att driftmiljön blivit alltmer komplex har detta blivit svårare och mer tidsödande. Till exempel finns ett flertal webbservrar som trafiken kan flyttas mellan genom lastbalansering. Då finns inte en utan kanske tio enheter som behöver felsökas var för sig. Det kunde vara så svårt att överblicka och hitta samband i dessa stora datamängder att det i praktiken blev omöjligt att få önskade svar. SkiStar började därför titta efter hjälpmedel för att automatisera logghanteringen och göra felsökning och uppföljning mer effektiv.

Lösning

SkiStar valde att arbeta med Splunk, som etablerat sig som ett av de främsta verktygen för analys av loggdata – data som kommer från de applikationer och system som används. Med Splunk kan de spretiga och ofta svårtolkade loggfilerna analyseras och ge beslutsstöd i realtid. – Vi har byggt egna gränssnitt, dashboards med grafer som i realtid visar prestandamått där vi kan följa förekomsten av fel och prestanda i olika system, berättar Peter Larsson. Svårigheterna med att samla in och analysera loggdata från olika system är historia. Nu kan all relevant information som hör till varje uppgift samlas i ett gränssnitt. Införandet av logganalys har skett i samarbete med Proact, som byggt upp ett eget specialistteam för Splunk. Företagen har också en lång relation sedan tidigare, då Proact levererat bland annat servrar och lagring inklusive support samt är rådgivare när det gäller driften av SkiStars datacenter.

“Det är spontant svårt att se några begränsningar med Splunk som plattform. Vi kan använda all slags data och ställa alla slags frågor om utvalt data, vilket blir oerhört kraftfullt.”

Dela

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, fyll bara i formuläret via knappen här intill. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.