Colly Company

 class=

Ny tjänst för datahantering skapar redundans och bäddar för smidig övergång till molnet

Colly Company har valt en strategi som innebär en stegvis övergång till molnet från sin IT-infrastruktur som drivs internt. Men innan detta har genomförts behövde företaget ersätta sin anläggning för sekundär datalagring. Proact erbjöd en lösning som ger mervärde. Den nya tjänsten för datahantering som bygger på NetApp Private Storage as a Service erbjuder lagring, backup och katastrofsäkring inom ett molnanpassat ramverk. Den låter Colly Company behålla kontrollen över sitt data samtidigt som de kan dra nytta av möjligheterna med det publika molnet

Utmaning

Colly Company har använt sig av ett sekundärt datacenter som erbjuder redundans genom replikering av allt data. När beskedet kom om att denna anläggning skulle stängas behövde företaget ersätta den med en ny lösning för datahantering. Colly Company ville ha den levererad som en tjänst, utan krav på kapitalinvesteringar eller att sätta av egna resurser till den dagliga driften. Ett ytterligare krav var att den nya lösningen skulle ligga i linje med, och helst också underlätta, företagets strategiska plan för en stegvis övergång till molnet.

Lösning

Närmast till hands i sökandet efter en ny sekundärsajt för datalagring var att flytta till en ny anläggning och göra en liknande eller rentav identisk installation som den befintliga. Detta vore den enklaste lösningen, även om den inte skulle ge några fördelar. Proact föreslog istället ett alternativ som erbjöd större potential: NetApp Private Storage as a Service (NPS as a Service). Det är en tjänst som erbjuder en komplett lösning för lagring samt backup och som utnyttjar en patentsökt arkitektur där lagring på NetApp-system knyts samman med serverresurser i det publika molnet. Detta är möjligt samtidigt som data och servrar såväl fysiskt som logiskt kan hållas separerade.

“Vi har stort förtroende för Proact som experter och rådgivare. De har betytt mycket för utformningen av den IT-miljö vi har idag och kan alltid uppdatera oss kring de tekniska frågor som är viktiga för oss, både när det gäller den befintliga miljön och allt som rör molnet”

Dela

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, fyll bara i formuläret via knappen här intill. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.