Sök
Stäng denna sökruta.

Trygghet och rättvisa i fokus Hälsa och Säkerhet

Proact skall erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö och skall vidtaga rimliga åtgärder för att förebygga olyckor och skador.

Våld på arbetsplatsen, inkluderande hot, hotfullt beteende, trakasserier, skrämsel, förolämpningar och liknande beteende tolereras inte. Skjutvapen är förbjudna inom Proacts alla anläggningar.

Jämställdhet och lika möjligheter
Proact skall säkerställa lika möjligheter för alla kvalificerade personer utan skillnad eller diskriminering med avseende på ålder, ras, hudfärg, nationalitet, religion, kön, sexuell läggning, handikapp eller andra egenskaper som skyddas genom tillämplig lagstiftning.

Droger och alkohol
Anställa inom Proact får inte utan tillstånd distribuera, inneha, använda eller arbeta påverkade av droger eller alkohol inom någon av Proacts anläggningar i samband med Proacts affärsverksamhet.

Olagliga trakasserier
Alla anställda inom Proact skall oavsett kön behandla varandra med artighet, värdighet och respekt.

Proact tolererar inte sexuella eller andra olagliga trakasserier inkluderande begäran om sexuella tjänster, inledande av sexuella närmanden från en anställd mot en annan eller annat olämpligt uppträdade som skapar en kränkande eller hotfull arbetsmiljö.

Proacts chefer, arbetsledning och koncernledning skall vara vaksamma för eventuell förekomst av olagliga trakasserier på arbetsplatsen och skall vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra varje form av sådana trakasserier.

Ersättning
Proact skall säkerställa att:

  • lön för normal arbetstid minst skall motsvara legala eller branschmässiga standards och vara tillräckliga för att tillgodose de anställdas grundläggande behov
  • information om lön och förmåner kommuniceras tydligt och regelbundet till varje medarbetare
  • lön och förmåner är i full överensstämmelse med alla tillämpliga lagar
  • inhyrning av arbetskraft eller praktikanter/lärlingar inte görs för att kringgå koncernens förpliktelser mot personalen enligt tillämpliga lagar, socialförsäkringslagar och andra bestämmelser

Arbetstid
Proact skall följa tillämpliga lagar och branschstandards beträffande arbetstid.

Tvångsarbete
Proact skall garantera att arbetstid och arbetsvillkor är i överensstämmelse med lokala lagstadgade krav. Alla anställda skall behandlas med respekt och ingen anställd kommer att bestraffas eller bli föremål för tvång av något slag.

Föreningsfrihet
Samtliga anställda inom Proact är fria att ansluta sig till eller starta en fackförening. Proact respekterar rätten för organiserad arbetskraft att genomföra kollektiva förhandlingar.

Barnarbete
Proact tolererar inte barnarbete i sin affärsverksamhet, ej heller produkter eller tjänster från leverantörer eller underleverantörer som använder barnarbete i sina avtal, underkontraktering eller i andra sammanhang för produktion av sina produkter.

Certifieringar
Proact har arbetat målmedvetet med arbetsmiljöfrågor under många år och i maj 2016 certifierade vi oss även på ISO 45001 för vårt kontor i Örebro.

Dela

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, fyll bara i formuläret via knappen här intill. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.