Trygghet och rättvisa i fokus Hälsa och Säkerhet

Proact skall erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö och skall vidtaga rimliga åtgärder för att förebygga olyckor och skador. Våld på arbetsplatsen, inkluderande hot, hotfullt beteende, trakasserier, skrämsel, förolämpningar och liknande beteende tolereras inte. Skjutvapen är förbjudna inom Proacts alla anläggningar. Jämställdhet och lika möjligheterProact skall säkerställa lika möjligheter för alla kvalificerade personer utan skillnad […]

Vi ska uppfylla eller överträffa era krav och förväntningar

Genom ständig utveckling och förbättring av vår verksamhet och våra produkter ska Proact leverera anpassade tjänster och lösningar inom IT-infrastruktur, med rätt kvalitet, vid rätt tid och till avtalat pris. Vi ska uppfylla eller överträffa krav och förväntningar från kunder och övriga intressenter och kontinuerligt öka värdet av vårt erbjudande. För att uppnå önskad kvalitet […]

Effektivt utnyttjande av begränsade resurser

Proacts verksamhet ska innehålla ett förebyggande och återkommande miljöarbete som ständigt ska utvecklas och förbättras. Miljöarbetet ska bedrivas systematiskt och strukturerat, där lagar och andra krav ska utgöra miniminivån i allt arbete för hållbar utveckling. Vi ska bedriva vårt arbete med att skydda miljön genom att: Erbjuda våra kunder energismarta IT-lösningar för minskad miljöpåverkan Driva […]

Träffa Kevin, Account Manager i Nederländerna

Vilken del av ditt jobb gillar du bäst? Jag gillar att jobba i team när det kommer till att stänga kontrakt. Mina kollegor är alla villiga att hjälpa till och kämpa lite extra för att få kontraktet. Hur ser en arbetsdag på Proact ut? Ingen dag är den andra lik. Jag gillar variationen av uppgifter […]