Strategisk rådgivning

Levererar mervärde för verksamheten

På Proact tror vi att IT-investeringen ska möte din verksamhets behov - dess vision, mål och planer. För att uppfylla det behöver vi en väldefinierad strategi och arkitektur för utveckling av IT-system. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att anpassa sina IT-investeringar och teknikval med affärsbehoven.

Proact anser att följande komponenter ingår i en välutvecklad IT-strategi/arkitektur:

 • Utgångsläge

  Verksamhetens nuvarande situation, utgångspunkten för IT-investeringsbeslutet, inklusive utmaningar och begränsningar

 • Affärsbehov

  Verksamhetens nuvarande och framtida behov

 • Målarkitektur

  Identifiera alternativa tekniker som möter affärsbehoven

 • Migreringsplan

  En prioriterad plan över vilka steg som måste tas för att nå målarkitekturen.

Vårt tillvägagångssätt när vi sitter ned med våra kunder är att:

 • Ge en välanalyserad grund för de tekniker och processer som ska tillämpas
 • Skapa flexibilitet för att möta framtida verksamhetsförändringar
 • Se till att de föreslagna teknikförändringarna passar med verksamhetens inre struktur liksom de yttre utmaningar den står inför
 • Föreslå den bäst lämpade tekniken och bästa arbetsätt
 • Fokusera på att det som levereras ger verksamhetsnytta snarare än bara IT-funktioner och applikationer för att motivera investeringskostnaden
 • Möjliggöra för dig att planera och utveckla interna resurser - teknik, processer och kompetens
 • Hjälpa dig att snabbt och flexibelt anpassa dig efter föränderliga verksamhetsbehov, vare sig det handlar om att utnyttja möjligheter eller minska risker

Proacts erfarna arkitekter kan hjälpa dig med - eller själva ta ansvar för- alla delar av infrastrukturstrategin och arkitekturutvecklingen. Vi tar alltid hänsyn till hur förändringar av kärnarkitekturen påverkar den övergripande IT-strategin och den existerande infrastrukturen.

Vill du veta mer?
Boka möte med Proact

Tillvalstjänster

 • Supportjänster

  Läs mer

 • Molntjänster

  Proacts molntjänster för företag och myndigheter. Läs mer

 • Finansiering

  Läs mer

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Fokker Aerostructures TDC Oslo Børs