Minimera riskerna

Leverera lyckad förändring med minsta möjliga risk

Proacts strategi är att minimera risker i samband med ny teknik och nya affärsmetoder till en nivå och till en kostnad som passar våra kunders behov. Det gör vi genom att kombinera vår erfarenhet från tusentals lyckade projekt i nära samarbete med våra kunder. Vår metodik fokuserar på tre huvudprinciper:

 • Business IT Assessment (BITA)

  Tillsammans med våra kunder idetifierar vi verksamhetsbehov för att därefter besluta vilken teknik som ska användas med vilken strategi. Tack vare det får vi en tydlig bild av hur den framtida tekniken kommer att fungera och vilken flexibilitetsgrad som behövs för framtida förändringara av verksamheten.

 • Service Management

  Använd betoderna inom ITIL som stöd för valet av tekniklösning. Alla lösningar utformas för att möta dina behov av tillgänglighet, kontinuitet, kapacitet och prestanda.

 • Omställningsleverans

  Vi genomför teknik- och processförändringen framgångsrikt genom vår strukturerade och mycket erfarna projektledning. Med vår djupa erfarenhet kan vi uppskatta resurs- och tidsåtgången med hög säkerhet, vilket för dig blir en försäkring om att projektet levereras enligt plan och inom budget.

Vill du veta mer?
Boka möte med Proact

Tillvalstjänster

 • Supportjänster

  Läs mer

 • Molntjänster

  Proacts molntjänster för företag och myndigheter. Läs mer

 • Finansiering

  Läs mer

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Fokker Aerostructures Oslo Børs Bergens Tidende