Projektledning och leverans

Vi levererar framgångsrik förändring

Den tid som läggs på planering och design är en kritisk faktor för att ett stort IT-projekt ska lyckas. Enligt branschstandard räknar man med att det blir tre gånger så dyrt att lösa problem som uppstår i den senare delen av ett projekt jämfört med att åtgärda dem i ett tidigt skede. 

Proact har under årens lopp gjort stora investeringar inom metoderna för projektledning. Vi arbetar efter ett strukturerat och beprövat ramverk, baserat på standarder som till exempel ITIL. Det gör att Proact kan leverera projekt med punktlighet, inom budget och med minsta möjliga risk, tack vare erkända branschstandarder för IT-projekt som används med framgång av företag i hela världen.

Den här metodiken har använts med framgång i hundratals projekt.  Metoderna i den här strategin är tillräckligt flexibla för att kunna anpassas till dina tidsramar och ditt arbetssätt, men samtidigt tillräckligt robusta för att begränsa tveksamheter och risk.  Proact arbetar med dig för att se till att det som levereras är väl specificerat och överenskommet mellan projektägare och sponsor.

Proacts erfarna, professionella projektledarteam arbetar effektivt tillsammans med dina projektledare och programansvariga, för att strukturera upp och leda projekt och leverera det som är överenskommet.

Vår leveransprocess är strukturerad  men också inriktad på samverkan. Vi leder såväl stora som små projekt med fokus på:

 • Analys
 • Design och planering
 • Riskidentifiering och -hantering
 • Förändringsstyrning
 • Projektstyrning

I ett projekt arbetar vi vanligtvis nära ditt IT-team under kravinsamlings-, design- och implementeringsfaserna av projektet. Det säkerställa att IT-teamet förstår lösningen till fullo, och hur den tillgodoser både de IT-mässiga och de affärsmässiga behoven.  I kombination med formell utbildning och överlämning får dina medarbetare de färdigheter de behöver för att de kan arbeta mer självständigt i framtida projekt.

Vårt mål är att se till att leverera projekt i tid, inom budget och med minsta möjliga risk, så att du kan fortsätta att förse dina slutanvändare med de IT-tjänster de behöver för att din verksamhet ska växa.

Vill du veta mer?
Boka möte med Proact

Tillvalstjänster

 • Supportjänster

  Läs mer

 • Molntjänster

  Proacts molntjänster för företag och myndigheter. Läs mer

 • Finansiering

  Läs mer.

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Fokker Aerostructures Optimiratkaisut