Transformationsprojekt

Vi får förändring att hända

Transformation handlar om att att göra genomgripande förändringar i ditt sätt att handskas med IT och driva din verksamhet. Du kanske behöver flexibel innovation för att hålla jämna steg med kundernas efterfrågan, eller siktar på att utforska nya möjligheter för att särskilja dig från konkurrenterna - att stå still är i vilket fall inget alternativ.

I såväl företag, myndigheter som organisationer måste man hålla tidplaner, sänka kostnader och producera värde. Att ställa om innebär att anpassa kompetensen på ett sätt som inte kan uppnås genom de vanliga rutinerna. Det handlar om ny teknik, nya sätt att arbeta på och ofta krav på förändring av kultur och tankemönster; hos enskilda, hos grupper och i organisationen som helhet.

För att lyckas med omställningen krävs ett kombinerat arbetssätt som spänner över alla delarna, och för att binda ihop dem behövs ledarskap.

Proacts Framework for Change består av riktlinjer för att genomföra stora förändringar i din affärsverksamhet, förändringar som inte kan hanteras inom den nuvarande strukturen.

Vår metodik grundar sig på 5 principer, och varje uppdrag är unikt och hanteras med hjälp av kompetens och erfarenheter som vi har inom området. 

Princip 1: Upptäckt, prioritering, urval och motivering av olika förändringsalternativ
Vad bör du sluta med, vad bör du börja med och vad bör du fortsätta med? Vad har du för alternativ? Vilka värden erbjuder de olika alternativen? Vilka möjligheter passar dig bäst?

Princip 2: Utvärdera och forma organisationens förändringsbenägenhet
Identifiera möjliggörarna och bromsarna för förändringen, vidta åtgärder för att möjliggöra förändringen, slå fast var ni är idag och vad som behöver ändras.

Princip 3: Utveckla en sammanhängande vision och strategi för förändringen
Etablera visionen och strategin och utveckla en handfast plan. Sätt upp det önskade slutmålet, och fastställ en plan för förändringen.

Princip 4: Framgångsrik leverans av förändring
Använd dig av branschledande kompetens och erfarenhet, beprövad arkitektur och ett strukturerat men flexibelt angreppssätt för att åstadkomma förändringen med hanterbar risknivå, för att ha kontroll under hela övergångsperioden och uppnå mätbara resultat.

Princip 5: Bygg in förändringen och fortsätt med support
Se till att förändringen sätter sig i verksamheten och att förändringen ger önskad effekt. Det ger möjligheten att sätta en ny referenspunkt och att utforma och leverera ett kontinuerligt tjänsteförbättringsprogram.

Vill du veta mer?
Boka möte med Proact

Tillvalstjänster

  • Supportjänster

    Läs mer

  • Molntjänster

    Proacts molntjänster för företag och myndigheter. Läs mer

  • Finansiering

    Läs mer

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Fokker Aerostructures Grieg Star Shipping Oslo Børs