Quantum

Proact - en betrodd rådgivare som kan leverera intelligenta lösningar och tjänster för att skydda data och hantering av stora informationsmängder

De senaste 30 åren har Quantum blivit världsledande på backup/recovery- och arkiveringslösningar. Vare sig du letar efter ett säkrare sätt att säkerhetskopiera information eller vill sänka kostnaderna har Quantum en rad innovativa lösningar att erbjuda. 

Som branschledare inom lagring, backup/recovery och arkivering hjälper Proact och Quantum tillsammans kunderna med expertråd och integrerade lösningar för att bättre hantera kort- och långsiktiga lagringsbehov och samtidigt öka informationssäkerheten och minska kostnaderna.  

Proacts kunder drar nytta av Quantums innovationer för att deduplicera, komprimera och sänka kostnaderna för informationshantering. Proacts europeiska konsultteam har kompetens inom backup/recovery, katastrofsäkring och datalagringslösningar. Vi tillhandahåller hela processen – från analys och design, till implementering, löpande support och drift. 

Proacts kunder får tillgång till våra Europiska specialistteam som finns till hands där och då de behövs.

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

BN Bank Grieg Star Shipping