Hitachi Data Systems

Proact & Hitachi Data Systems – tillsammans gör vi
IT-tjänster smidigare, tillgängligare och säkrare

Hitachi Data Systems hjälper företag att omvandla rådata till värdefull information genom att göra den mer lätthanterlig och tillgänglig. Deras vision är en informationsteknologi som är virtualiserad, automatiserad, möjlig att dela i molnet, långsiktigt hållbar och framför allt tillgänglig.  

Precis som Proact anlitas HDS av världsledande verksamheter för att skapa informationshanteringslösningar för deras affärskritiska IT-tjänster.

Tack vare vårt framgångsrika mångåriga partnerskap, kan vi dra nytta av HDS:s teknologi för att erbjuda våra kunder lönsamma investeringar som dokumenterad affärsnytta.

Tillsammans hjälper vi såväl stora som små organisationer att göra sin information både tillgänglig och säker, hantera växande informationsmängder och minska komplexiteten i driften.  

Vår långa erfarenhet inom design, leverans, support och hantering av datalagringslösningar för stora datamängder med hjälp av HDS saknar motstycke. Våra kunder återfinns inom alla brancher.  

Proacts kunder får tillgång till våra Europiska specialistteam som finns till hands där och då de behövs.

Rekommendationer

  • "Den största fördelen med lösningen är att den ger oss 100 % tillgänglighet och den prestanda och kapacitet vi behöver. Proact har mycket hög kompetens och de är alltid lättillgängliga”

    Øystein Folkvord, chef för server- och databasdrift på regionsjukhuset HEMIT i Norge

  • "Våra behov är avancerade, med strikta krav på teknisk funktionalitet och rådgivning. Proact var en av de få leverantörer som motsvarade alla våra behov, och det var de som hade den mest ekonomiska lösningen för oss. Lösningen fasas in just nu, och vissa delar har redan verkställts. Proact har varit en säker och robust partner hela vägen, och vi har också ingått ett support- och underhållsavtal.”

    Gier Arve Vika, vd på Lyse IT

  • "Ett krav var att lagringslösningen skulle vara både stabil och lätt att administrera. Proact förstod helt enkelt våra behov. Proact har visat en stark vilja till att hitta lösningar och ta ansvar."

    Ørjan Skau, ansvarig för IT-infrastruktur på Oslobörsen

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Fokker Aerostructures Reinier de Graaf Groep TDC