Commvault

Proact - Sveriges enda Platinumpartner på Commvault

Programvaruföretaget Commvault är en ledande leverantör av lösningar för dataskydd och informationshantering som används av organisationer i alla storlekar och branscher. Commvault hjälper företag och myndigheter att aktivt utnyttja sina data för att skapa värde och få nya insikter om verksamheten. Commvault är noterat på Nasdaq (CVLT). www.commvault.com.

Tack vare Commvaults enhetliga plattform blir det lätt för alla slags organisationer att välja och implementera en lösning för datahantering med rätt kapacitet och funktionalitet för de egna behoven. Commvault erbjuder paketerade lösningar som är anpassade till vanliga specifika behov, bland annat för molnbackup och återställning, e-postarkivering, dataskydd för slutanvändare, databasbackup och snapshot-hantering. 
Commvault har ett mycket brett stöd för olika system och IT-miljöer, såväl traditionella och virtuella miljöer som i molnlösningar. Detta möjliggör en enhetlig, automatiserad datahantering som täcker alla slags plattformar. Stöd finns bland annat för Amazon Web Services, Microsoft Azure, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Virtualization och Nutanix Acropolis. 

– Vårt samarbete med Proact har utvecklats på ett fantastiskt sätt och det är därför helt naturligt att de nu blir vår första svenska Platinum-partner. Vi vet att kunderna uppskattar en stark lokal närvaro och för oss går vägen dit genom kvalificerade och entusiastiska partners, säger Anders Stinger, Nordenchef på Commvault.

Proact har som enda partner i Sverige högsta Platinumstatus.