Hem
Main image

Marknadens främsta Support för dina affärskritiska IT-tjänster

Kontakta Proact Premium Support:

 

Proact Support står ständigt berett för att ta emot samtal som rör tekniska frågor för dig med IT-infrastruktur och tillhörande tjänster från Proact.

Telefon (dygnet runt): +46(0)8 410 666 10
Epost: support@proact.se
Incidentrapportering: Länk till formulär 

Kontakta Proact MCS Servicedesk:

 

Proact MCS Support står ständigt berett för att ta emot samtal som rör frågor för dig med drift & molntjänster.

Telefon: +46 19 20 67 80
Epost: support.nordic@proact.eu

Fjärrsupport PC: Initiera fjärrsupport för PC
Fjärrsupport Mac: Initiera fjärrsupport för Mac

Proact tillhandahåller support till mer än 3500 kunder i hela Europa. Vi erbjuder våra kunder en kontaktpunkt för support på hela lösningen oavsett leverantör genom våra kunniga, mångsidiga och certifierade tekniker. 

Tack vare att Proact tar det övergripande supportansvaret slipper du bollas mellan olika leverantörer. Det här leder till kortare svarstider, snabbare diagnostisering och åtgärd av felet. Våra servicenivåer kan skräddarsys efter dina behov, vi finns tillhands dygnet runt och på det lokala språket i 13 europeiska länder. 

Prisbelönta 

Vi har utformat vår support så att kunderna ska få en extremt kostnadseffektiv service av hög kvalitet, där vi tar ansvar för framgångsrik problemlösning. En oberoende undersökning rankade Proact som NetApps ledande supportpartnern i Europa. 

Support på lokalspråket
Vi anser att lokala supportteam som verkar i din region, pratar ditt språk och förstår din miljö är en vital framgångsfaktor för att leverera pålitliga IT-tjänster. 

Flexibel täckning
Det är viktigt för våra kunder att våra supporttjänster är flexibla. Beroende på din verksamhets krav erbjuder vi support dygnet runt, sju dagar i veckan, eller bara på kontorstid, med en responstid på 1-2 timmar eller in på nästa arbetsdag. 

Flera leverantörer
Proact tillhandahåller support på produkter och lösningar från alla våra leverantörer. Som kund får du en kontaktpunkt för supporten.

Vi tar ansvar
Vår support är utformad för att göra ditt liv så enkelt som möjligt. Våra supportteam är utbildade för att kunna ta ansvar för ett problem från första början, oavsett anledning och underliggande orsak. Som samlad kontaktpunkt är det Proact som driver arbetar tillsammans med de olika leverantörerna för att identifiera felet och tillhandahålla en effektiv lösning. 

Critical Site
Om det som inte får hända ändå händer så vet vi hur vi ska agera. Baserat på vår erfarenhet av att ge support sedan 1994 förstår vi bättre än de flesta att akuta supportsituationer måste hanteras på ett annat sätt än vanliga supportärenden. När ett system är nere och produktionen avbrutits följer Proact en rad väldefinierade steg för att minimera produktionsstoppet och se till att dina kritiska tjänster kan starta igen, snabbt och utan risk. Proact tillsätter en Critical Site Manger som får full tillgång till alla resurser inklusive ett särskilt Critical Site Team som har ett enda mål – att få igång produktionssystemen igen så snabbt som möjligt. 

Incidentrapportering

Support dygnet runt