SIEM as a Service

Skydda er verksamhet och IT-systemen mot möjliga säkerhetshot

Med Proacts tjänst SIEM-as-a-Service (Security Information and Event Management) skyddar ni verksamheten och era IT-system mot potentiella säkerhetshot. Lösningen är enkel att installera och underhålla och ger er övervakning dygnet runt (24x7x365), varningsmeddelanden och stöd för incidenthantering. Den kan upptäcka hot genast när de uppstår och skydda ert känsliga data och värdefull information mot intrång och läckor. SIEM från Proact kan också säkerställa att ni följer lagar och regelverk för dataskydd, samtidigt som era IT-medarbetare får avlastning från tidsödande rutinjobb så att mer tid och resurser istället kan läggas på strategiskt viktiga projekt.

Vad är SIEM as a Service?

Detaljerad övervakning 24x7x365 med varningsmeddelanden: Proact utför logghantering av aktiviteter både i system och bland användarna, där informationen granskas och registreras i nära realtid. Tillsammans med intelligent filtrering och effektiv prioritering betyder det att brådskande varningar kan skickas till rätt personer i rätt tid.

Erfarna och kunniga säkerhetsanalytiker: Våra kvalificerade SIEM-analytiker kan upptäcka, tolka och åtgärda möjliga attacker och säkerhetshot i nära realtid. De studerar informationen som skapats genom övervakningen och kan koppla den till verksamhetens sammanhang och hitta skälet till att varningen uppstått. 

Rapportering och utvärdering: Proact erbjuder regelbunden rapportering och utvärdering som säkerställer att er SIEM-tjänst alltid håller den förväntade nivån. Det betyder att inga ärenden tappas bort och att händelser kan analyseras och tolkas i efterhand.

Fördelar

 • UPPTÄCK MISSTÄNKT AKTIVITET

  Upptäck missbruk eller stöld av användaruppgifter automatiskt, exempelvis när samma användare loggar in från olika platser inom ett kort tidsintervall följt av intensiv utgående kommunikation.

 • UPPTÄCK VIRUS OCH SKADLIG KOD

  Analysera beteenden för att upptäcka skadlig kod som utformats för att passera genom automatiska säkerhetsverktyg.

 • SE TILL ATT REGLER FÖLJS

  Upptäck om en obehörig användare öppnar en fil som innehåller exempelvis kontouppgifter eller medicinsk information.

  Ladda ner broschyren

  Om du vill veta mer om SIEM as a Service från Proact, fyll i dina uppgifter nedan och ladda ner vår broschyr.