Proact Services för AWS

Proact Services för AWS

Proact erbjuder en rad tjänster för att skapa största möjliga värde genom Amazon Web Services (AWS) branschledande molnplattform. Genom vår metodik för Business Cloud Alignment får ni en molnlösning där AWS ger ett optimalt stöd till verksamheten. Tillsammans med support från Proact och vårt breda utbud av konsulttjänster kan vi hjälpa er få full nytta av AWS tillförlitliga, skalbara och kostnadseffektiva moln.

Vårt mål är att göra det enkelt att utnyttja IT-resurser i molnet så att ni kan skapa en enhetlig infrastruktur genom en molnlösning för system och applikationer som är byggd utifrån er verksamhets behov och inte styrs av tekniska begränsningar.

Genom att kombinera kunnandet hos Proact och Amazon Web Services får ni tillgång till hela AWS omfattande portfölj med molntjänster, med stöd av Proacts molnspecialister och vår långa erfarenhet som leverantör av verksamhetskritiska IT-tjänster. 

Tillsammans erbjuder Proact och AWS molntjänster som kan anpassas till organisationer med vitt skilda behov och olika grad av erfarenhet från molnet. Vi vänder oss till er som vill utveckla en äkta hybridlösning, liksom till organisationer som primärt vill kunna utnyttja det publika molnet bättre.

Support och Management för AWS

Proacts tjänster för publika molnmiljöer levereras med ITIL-baserad Service Management och support. Våra supporttjänster ger er hjälp med en rad olika uppgifter, bland annat:


Kapacitetshantering

Realtidsövervakning

Incident- och problemhantering

Konfigurationshantering

Driftshantering

Automatisk leveransuppföljning

Ladda ner Proacts broschyr om support och Service Management för AWS här (PDF).