IT-outsourcing

Enterprise Cloud Solution och IT-outsourcing

Idag är många IT-avdelningar pressade från två håll. De måste stödja verksamheten i innovation och tillväxt men har samtidigt krav på sig att minska kostnaderna och säkerställa kontinuitet i verksamheten. Affärs- och IT-anpassningen är numer högt på dagordningen i ledningsgrupperna och att riva muren mellan verksamhet och IT är särskilt viktigt då en snabb anpassning till marknadens förändrade krav blir viktigare och viktigare.
Inom de flesta verksamheter krävs därför en hög grad av flexibilitet och skalbarhet utan att det driver stora investeringar eller skapar resursbrist.
Många ställer sig därför frågan hur anpassningsbar är deras IT-miljö är idag och om IT hindrar verksamhetens affärsutveckling eller om den direkt kan ge ett stöd till nya affärsmodeller. 

Kundens behov är alltid i fokus – total IT-outsourcing till traditionell IT-infrastruktur
Många företag och myndigheter söker sig till molntjänster för att bättre svara upp mot dagens krav. Vissa typer av molntjänster har visat sig kunna erbjuda den kombination av kostnadseffektiv IT-leverans och flexibilitet och verksamhetsstödjande funktion som efterfrågas.

Även organisationer som vill behålla ansvar, säkerhet och kontroll över sin IT väljer nu olika molntjänster som en viktig del i sin IT-arkitektur. Det betyder även att de skapar frihet och flexibilitet att i olika grader kombinera sin traditionella IT-infrastruktur med privata moln och vidare med publika molntjänster – resultatet blir ett hybridmoln där man kan välja mellan och blanda olika lösningar och tjänster från flera leverantörer, internt eller externt tillsammans med en integratörspartner.

Proact Enterprise Cloud Solution – flexibilitet och säkerhet
Med Proact Enterprise Cloud Solution kombinerar du ett anpassat SLA med en flexibel prismodell där leveransen kan skalas upp och ner helt enligt era faktiska behov – allt med en volymbaserad månadskostnad.

Tjänsten är en skalbar och flexibel molnplattform där du kan välja allt mellan total IT-outsourcing till en hybrid lösning med både molntjänster och traditionell IT-infrastruktur. Vi erbjuder serverkapacitet, lagring, backup och nätverkstjänster integrerat med interna och externa IT-miljöer.

Om så önskas, hanterar Proact driften av dina system, databaser, applikationer och arbetsplatser så du kan fokusera på att utveckla din verksamhet. Proact har lång erfarenhet inom IT-outsourcing, design och implementation av datacenter lösningar och som rådgivare och specialist inom molnlösningar. Idag förvaltar vi över 70 Petabyte av kunddata och över 50 000 servrar och 5 000 lagringssystem.
Ur ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv är lösningen byggd på marknadsledande teknologi och levereras genom två olika datacenter i Sverige. Proacts molnleverans följer vår ITIL-baserade Service Management för att säkerställa att plattformen hanteras med högsta standard.

Proact Enterprise Cloud Solution – fullt integrerat med publika moln
Med Proacts Enterprise Cloud Solution väljer du som kund själv vad som passar er verksamhet bäst och var data för era olika system ska lagras. Vill ni arbeta med både det privata och publika molnet så hjälper våra specialister er i denna komplicerade resa. Proact Enterprise Cloud kan integreras med Microsoft Azure och Amazon AWS och medger smidig hantering av  publika, privata och hybrida molntjänster. 

Kontakta oss för mer information

 
  

Enterprise Cloud erbjuder en rad fördelar både för verksamheten och ur teknisk synvinkel:


Viktiga verksamhetsfördelar:

 • Ökad flexibilitet i affärsprocesser tack vare mer flexibelt IT-stöd 
 • Inga tunga investeringar krävs. Proact hanterar kapacitetstjänster genom hela livscykeln
 • Kortare time-to-market, bland annat genom att test och utveckling läggs i ett flexibelt moln Lättare att fokusera på kärnverksamheten då Proact hanterar dina system 
 • Ökad flexibilitet i kostnader och betala per användning genom distribuerad molnteknik
 • Strategisk användning av IT för att optimera affärs- och verksamhetsprocesser 
 • Flexibla exitalternativ. Tydliga överenskommelser om förfarandet, ledtid och samarbete i händelse av exit, oavsett anledning. Detta förhindrar problem om du vill byta 
 • Transparenta SLAer med fokus på gemensamma mål kopplat till verksamheten 
 • Single Point of Contact när du har behov av support. Vi hjälper dig

Viktiga tekniska fördelar:

 • Möjlighet att erbjuda en flexibel IT-miljö som motverkar eller helt eliminerar “skugg-IT” 
 • Hög tillgänglighet för data och applikationer
 • Ökad grad av automatisering och minskad risk för felkonfiguration
 • Sex olika nivåer av lagring för primärdata och backupdata för kostnads- och prestandaoptimering
 • Energieffektiva datacenter med låga PUE-tal. Proacts datacenter drivs av vind och kyls av berg
 • Välj var ditt data ska lagras
 • Snabb etablering av nya tjänster och full kontroll över var ditt data finns
 • Integrerat med publika molntjänster, färdigt att nyttjas vid behov

Nästa steg:

 

Kontakta oss idag via formuläret nedan eller ring direkt till våra IT-outsourcing specialister på telefonnummer 019-20 68 90