Storage as a Service

Skala datalagring efter behov och budget.

Att datamängderna ständigt växer är ett faktum. Oftast är det ett hälsotecken hos framgångsrika företag. Priset för att lagra data sjunker stadigt, och i minst lika snabb takt som behoven ökar. Ekonomiskt är det därför en hanterbar utmaning, men det är fortfarande ingen enkel uppgift att skaffa ett lagringssystem som är flexibelt nog för att klara både dagens och morgondagens krav.

Att köpa in, hantera och underhålla en lagringsplattform är kostsamt och ofta komplext. Även med väl genomförd kapacitetsplanering för att förutspå behovet över tid brukar lagringsinvesteringar ofta bli större, eller behövas göras tidigare, än planerat. Och även humankapitalet – de specialister som behärskar lagring och era processer – blir ibland en bristvara. Men det finns ett sätt att försäkra er mot sådana överraskningar. Storage as a Service (STaaS) från Proact är en molntjänst där ni får en egen, flexibel lagringslösning i molnet. 

Med STaaS betalar ni bara för det lagringsutrymme som verkligen används, med möjlighet att när som helst skala upp eller ner baserat på era aktuella behov. STaaS erbjuder också säkerhet, prestanda och tillgänglighet på den nivå som verksamheten kräver, med en avtalad servicenivå.
STaaS från Proact ger dessutom stor flexibilitet när det gäller den löpande hanteringen. Om ni vill sköta så mycket som möjligt i egen regi går det lika bra som att ge oss fullt ansvar för drift och support. Proact är ägare till lagringsplattformen och vi tar alltid hand om systemunderhåll och uppdatering.

Nästa steg:

  • boka möte

   BOKA MÖTE MED PROACT

   Boka ett möte med Proact så berättar vi hur vi arbetar och om vi kan hjälpa just dig med en IT-strategi som sparar tid och pengar samtidigt och som som supporterar verksamhetens mål.

  • ladda ner broschyr

   LADDA NER VÅR BROSCHYR

   Läs mer om Storage-as-a-Service

   

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Fokker Aerostructures Oslo Børs Grieg Star Shipping