Proact Hybrid Cloud

Tillgängliga, flexibla och säkra IT-tjänster med enkel självbetjäning

Behöver ni förnya er IT för att möta alla krav från verksamheten? Då kan Proact Hybrid Cloud vara rätt väg framåt. Det ger er lösning för IT-infrastruktur levererad som en tjänst (IaaS), anpassad till er verklighet och utmaningar inom IT. Proact Hybrid Cloud kan på ett effektivt och flexibelt sätt stödja er verksamhet, bland annat genom möjligheter till självservice och integration med Amazon Web Services och andra plattformar i det publika molnet.

Vad är Proact Hybrid Cloud?

Proact Hybrid Cloud erbjuder den flexibilitet som krävs för att samla era system inom ett enhetligt, automatiserat och säkert ekosystem för IT. Tjänsten ger full kontroll över ert egna data, oavsett om det ligger i ett privat moln eller i ett publikt moln, exempelvis AWS. Med Proact Hybrid Cloud får ni också valfrihet, så att ni utan kompromisser kan välja den bästa plattformen för varje uppgift.

Genom självserviceportalen som hör till Proact Hybrid Cloud är det enkelt att hantera era applikationer och system och få tillgång till ett virtuellt datacenter som levereras och driftas av Proacts molnspecialister. Tack vare Proacts flexibla prismodell får ni en lösning som kan anpassas och skalas efter era aktuella behov flexibelt och kostnadseffektivt, med praktiskt taget obegränsad kapacitet.

Med stöd av Proacts 600 specialister i Europa får ni tillgång såväl till internationell erfarenhet som lokal specialistkompetens. Detta kunnande ligger till grund för Proacts beprövade arbetsmodell för molnanpassning och IT-leverans genom hybridmoln, som kan tillämpas i en miljö med flera leverantörer.

Fördelar

 • FLEXIBEL OCH SKALBAR

  Snabba upp er IT-leverans och kapa ledtiderna för att sätta nya applikationer i drift. Självservice och flexibla alternativ för att skala resurserna gör det möjligt att agera snabbt när förutsättningarna förändras. 

 • ANPASSAD SÄKERHET

  Proact Hybrid Cloud erbjuder flera alternativ för säkerheten, tillsammans med processer och professionell, personlig kompetens som krävs för att hantera säkerheten på era villkor. Vi kan anpassa er lösning i hybridmolnet till er verksamhet och säkerhetskrav.

 • NI BESTÄMMER VAR DATA LAGRAS

  Med Proact Hybrid Cloud kan ni klara både era egna krav på informationssäkerhet och uppfylla de formella regelverken, även när lösningen utnyttjar både dedikerade delade resurser i molnet. Vi garanterar att ert data lagras på den plats som ni bestämt, och i enlighet med de juridiska kraven. Ni kan välja mellan flera datacenter runt om Europa.

 • XLA SÄGER MED ÄN SLA

  Avtalad servicenivå (SLA, Service Level Agreements) betyder för Proact något mer än bara de traditionella SLA-parametrarna som kretsar kring teknik och statistik. Vi utökar detta med att även mäta kundupplevelsen för att få en komplett utvärdering av kvaliteten på våra tjänster, ett begrepp som vi kalla XLA (Experience Level Agreements).

 • STRATEGISKT FOKUS

  Proact har ett brett utbud med tjänster för service och support som kan avlasta ditt team och ta över de dagliga rutinuppgifterna. Det betyder att ni kan koncentrera er på strategiska projekt och värdeskapande insatser som har direkt koppling till kärnverksamheten och affärsutvecklingen.

 • KOSTNADSKONTROLL

  Vår flexibla prismodell där ni bara betalar för resurser som utnyttjas underlättar kostnadskontroll. Prissättningen är tydlig och förutsägbar och inga kostnader är dolda. 

 • GARANTERAD PRESTANDA

  Genom att utnyttja dedikerade resurser kombinerat med stöd från Proact Hybrid Cloud vid belastningstoppar kan ni säkerställa att prestanda och tillgänglighet alltid motsvarar kraven.

 • KVALITET OCH ERFARENHET

  Förstärk ert IT-stöd med Proacts marknadsledande teknologi, våra högkvalitativa tjänster och erfarna specialister. För att få veta mer om Proact Hybrid Cloud, ladda ned vår vår broschyr här.

  Kontakta oss

  Du kan också diskutera Proact Hybrid Cloud eller andra IT-utmaningar som ni står inför med våra specialister. Fyll i kontaktuppgifterna nedan så återkommer vi till dig.