Infrastructure as a Service

Skräddarsydd infrastruktur utan investeringar

Att hela tiden ha stöd av en IT-infrastruktur som är lika rörlig som verksamheten, som kan följa tillväxten och även anpassas till nya behov är svårt och ofta dyrt. Många företag och organisationer ställs inför en dubbel utmaning: De måste dels skaffa kapital för att möta investeringsbehoven och dels bygga upp den kompetens och resurser i form av kvalificerad personal som krävs för hantering och underhåll av ett eget, uppdaterat datacenter. 

Men för att skaffa en sådan infrastruktur är det inte nödvändigt att köpa in och äga allt. Infrastructure as a Service från Proact är en tjänst där ni hyr och betalar månadsvis för användning av servrar, lagring och nätverk. Med IaaS slipper ni stora kapitalinvesteringar och får samtidigt en IT-infrastruktur som svarar exakt mot era behov vid varje tidpunkt. 
Era interna IT-resurser frigörs också när driften kan skötas av Proacts specialister. Det blir tid över för angelägna projekt där era medarbetare kan tillföra störst nytta – att utveckla IT-stödet närmast kärnverksamheten.

IaaS-plattformen från Proact bygger på marknadsledande teknik och produkter från våra partners Cisco, NetApp och VMware. Flexibilitet och valfrihet är självklarheter med våra molntjänster. Infrastructure as a Service från Proact ger er ett eget, virtuellt datacenter med en avtalad servicenivå som väljs utifrån era behov. Om ni har särskilda krav, till exempel att hela IT-miljön eller en viss applikation måste ha dedikerad hårdvara, så har vi lösningen även då.

Läs mer om vår IaaS-tjänst här.

Nästa steg:

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Fokker Aerostructures Oslo Børs