Backup as a Service

Så tar vi ansvar för att skydda er information

Backup är en tung och många gånger kostsam del av den löpande IT-hanteringen, men frågan är om det finns någon viktigare rutinprocess i ett datacenter. Det handlar om att garantera tillgången till värdefull information och att kunna återställa den så snabbt som verksamheten kräver. Backup är också en otacksam uppgift – ingen frågar efter den eller sätter värde på den förrän något går på tok. Ansvarsfördelningen blir lätt otydlig, vilket i sig utgör en affärsrisk.

Som experter på datalagring kan Proact installera och ge support på beprövad, stabil teknik för backup. Vi kan också ta hand om hela processen och erbjuder backup som tjänst. Med Backup as a Service (BaaS) från Proact slipper ni inte bara det dagliga – och allt som oftast nattliga – arbetet med backup. Ni får också klara besked och garantier kring viktiga frågor om dataskydd – när backup tas, vilka data som sparas och var lagringen sker. 

Proact tar ansvaret för att backup tas utan störning och att data kan återställas inom avtalad tid. Inget riskerar att falla mellan stolarna. Personal och kompetens finns alltid hos oss.
Vi kan anpassa BaaS efter era behov och krav. Till exempel kan vi gemensamt planera så att backup görs vid den tid som passar bäst för att inte störa verksamheten och att rutinerna för återställning granskas och testas regelbundet. 

Betalningsmodellen är rak och enkel – ni betalar för er användning per månad. Inget annat. Proacts 24x7-support ingår i tjänsten och vi finns alltid tillgängliga som rådgivare kring backup.

Nästa steg: