Få det bästa med molnet – behåll kontrollen

Molntjänster handlar inte bara om ett nytt, mer effektivt sätt att hantera och producera IT-funktioner, med högre servicenivåer och lägre kostnader. För många organisationer är det viktigaste med molnet att det öppnar för ett starkare fokus på att skapa värde. Visionen om att verksamheten och affärsnyttan ska stå i centrum för IT-ansvarigas arbete kan nu fullt ut bli verklighet. 

Proact hjälper er att ta vara på fördelarna med molntjänster. Låt oss lägga tid och energi på att hantera tekniken och frigör era egna IT-resurser. Vi följer den snabba utvecklingen och tar till oss det bästa av vad marknaden erbjuder. Det betyder att vi i varje situation kan ge aktuella råd kring molnet och att vi ständigt utvecklar Proacts förmåga att leverera säkra, tillgängliga och flexibla molntjänster.

Det kan kännas som ett stort beslut att ta steget över till molnet. Men det behöver inte ske med ett jättekliv, där allt förändras på en gång. Proacts molntjänster utgår från våra kunders verklighet. Därför kan ni välja tjänster med olika bredd och ambition – från att ersätta en installerad standardapplikation med en hyrd mjukvarutjänst till att flytta över hela IT-infrastrukturen till en molnlösning. Ni väljer också vilka delar som ska läggas ut i molnet och behåller kontrollen över var drift och datalagring sker. Det finns även plats för publika molntjänster från andra leverantörer.  

Vår specialistkompetens och resursstarka datacenter betyder att Proact kan erbjuda molntjänster med säkerhet och tillgänglighet på en nivå som är svår att uppnå med IT-drift i egen regi. Däremot har vi inga standardavtal kring tillgänglighet. Som oberoende, lokal leverantör har vi fördelen att kunna anpassa våra molntjänster efter den dagliga verksamheten hos våra kunder. Med Proact får ni en molnlösning som är skräddarsydd och enkelt skalbar, alltid med en avtalad servicenivå som matchar era krav.

Ett urval av våra tjänster


LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

IT i Uleåborg Reinier de Graaf Groep Grieg Star Shipping