Finansiella tjänster

Innovativa finansieringslösningar framtagna för att maximera affärsvärde

Proact TechFlex är en kostnadseffektiv och flexibel finansieringsform speciellt utformad för IT-investeringar där du kan flytta investeringskostnaderna för IT till löpande utgifter. 

TechFlex är utformat för att ge dig den finansiella flexibilitet du behöver, speciellt för organisationer som behöver löpande investeringar i sin IT-infrastruktur. 

Proact gör det därmed enkelt att genomdriva förändringar utan extra avgifter när du behöver möta de ständigt växande kraven från organisationen.

Våra innovativa lösningar ger dig tillgång till den senaste tekniken. Proact hjälper dig att uppnå högre effektivitet och flexibilitet genom att underlätta för nya - kanske akuta - projekt utanför budget och samtidigt låta pågående projekt fortsätta.

Med Proact TechFlex kan du fokusera på verksamhetens huvudmål - produktivitetsutveckling, lönsamhet och ökad konkurrenskraft genom innovation.  

Oavsett vilka behov din organisation har så kan Proact erbjuda ett attraktivt alternativ för era IT-investeringar.

Varför TechFlex

 • Bevara värdefull likviditet 

  Ditt värdefulla kapital kommer inte längre att bindas av infrastrukturkostnader. Med finansiering frigör du likviditet för mer strategiska investeringar som ni behöver för att få verksamheten att växa. 

 • Bevara krediten 

  Använd Proacts finansieringslösning så att du inte använder all checkkredit och förbättra verksamhetens likviditet. 

 • Totalfinansierade lösningar 

  Finansiera upp till 100 % av kostnaderna, inklusive underhåll, programvara och tjänster.

 • Långsiktig kostnadskontroll
  Flera olika betalningsalternativ kan erbjudas. Fasta månadsvisa eller kvartalsvisa betalningar hjälper dig att planera och arbeta med långsiktiga budgetar. 

 • Kassaflödeshantering 

  Betala först när intäkts- eller produktivitetsfördelarna realiseras, så att du minimerar riskerna och får ett mer balanserat kassaflöde.

 • Undvik föråldrad teknik  

  Skaffa dig den flexibilitet du behöver för att möta nuvarande och framtida IT behov i verksamheten.

 • Finansiering utanför balansräkningen  

  Med finansiering "utanför balansräkningen" kan företaget hålla sig inom ramarna för investeringsbudgeten.

 • Alternativ för köp och förlängning  

  Med Proact har du flexibilitet att köpa eller uppgradera utrustning, under och efter leasingperioden, beroende på vad som passar bäst för din verksamhet.

 • Förskjuten betalning  

  Alternativ med förskjuten betalningsstart ger högsta möjliga flexibilitet inför stundande IT investeringar. Det finns möjlighet att anpassa betalningen efter dina verkliga behov av IT kapacitet.

Nästa steg:

  • boka möte

   BOKA MÖTE MED PROACT

   Boka ett möte med Proact så berättar vi hur vi arbetar och om vi kan hjälpa just dig med en IT-strategi som sparar tid och pengar samtidigt och som som supporterar verksamhetens mål.


LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

TDC Grieg Star Shipping