Säkerhet

Informationssäkerhet på ett enkelt sätt

Att säkra din information är av yttersta vikt både för dig och för oss. Vare sig det handlar om att följa olika regelverk, lagstiftning eller om att skydda sig mot misstag, sabotage eller skadlig programkod så är säkerhetshoten reella och måste beaktas.  

Proact har ända sedan 1994 sett informationssäkerhet som en integrerad komponent i våra lösningar. Vi vill ha säkerhet på “nivå 0” för att till fullo garantera ett helt integrerat skydd av din mest värdefulla tillgång – din affärsinformation. 

Vare sig dina säkerhetsbekymmer handlar om att skydda data, behörighetssystem, “Bring Your Own Device”-problematik eller om kryptering för säker överföring till molnet så kan vi med vår långa erfarenhet och starka strategiska partnerskap erbjuda en rad olika säkerhetslösningar skräddarsydda för dina behov.

Nästa steg:

  • boka möte

   BOKA MÖTE MED PROACT

   Boka ett möte med Proact så berättar vi hur vi arbetar och om vi kan hjälpa just dig med en IT-strategi som sparar tid och pengar samtidigt och som som supporterar verksamhetens mål.


Exempel på Proacts expertis

 • Molntjänster

  Proact erbjuder en rad säkerhetslösningar som kompletterar din IT-miljö för att maximera avkastningen på investeringen. Med Proact är din information trygg och din verksamhet skyddad.

 • Virtualisering

  Skydda din virtualiserade miljö på ett säkert och kostnadseffektivt sätt, med smidigare antivirusprogram, virtuell patch hantering samt analys av loggar och onormala händelser i IT-miljön.   

 • Datakryptering för lagring

  Är din information säker när den överförs via WAN till ditt datacenter? Kan du uppnå fördelar genom att konsolidera datalagringsmiljön, men är orolig för hur du ska garantera informationssäkerheten? Med Proacts lösenordsskydd och datakryptering kan du känna dig tryggare.

 • Övervakning av säkerhetsincidenter

  Antalet enheter som är kopplade till ditt nätverk och skapar loggar blir allt fler. Alla dessa enheter utgör en attackyta och alla genererar logginformation. Hur kan du på ett snabbt sätt tolka denna information? Proact erbjuder en robust SIEM (Security Information and Event Management) - lösning som täcker hela din infrastruktur och som snabbt anpassar sig vid hot utifrån.

 • Bedrägeriupptäckt

  Omvandla inkommande internettrafik till meningsfull information så att du omedelbart kan reagera på onormala händelser eller säkerhetshot. 

 • Policyhantering

  Om du inte kan säkra att dina användare har läst och förstått dina interna policyer ökar risken för säkerhetshot. Med ett system på plats för att hjälpa till med generering och distribution av policyer samt förmågan att testa att de uppfattas korrekt, kan du upprätthålla dina policyer på ett heltäckande sätt. 

 • Bring your own devices

  Vill personalen och ledningen använda sina privata smarta enheter i tjänsten, utöver de som företaget normalt erbjuder? Proact hjälper våra kunder att minimera riskerna med detta genom att utöka säkerhetsdomänen till att inkludera alla privata enheter på ett säkert sätt. 

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

TDC BN Bank Grieg Star Shipping