Katastrofsäkring

Katastrofsäkring– att planera för det värsta i verkligheten

Vi strävar alla mot en stabil IT-infrastruktur som byggts med hänsyn tagen till alla tänkbara hot mot säkerhet och tillgänglighet. Men det är ändå omöjligt att helt försäkra sig mot det värsta tänkbara, ett komplett datahaveri. Slutsatsen blir självklart att planera även för katastrof, och att göra planeringen till ett effektivt verktyg för att begränsa de möjliga konsekvenserna av ett haveri.

Att snabbt kunna återställa driften kan minimera skadorna och spara otroliga summor pengar. Ändå uppskattar en stor andel svenska verksamheter (44 procent) att det skulle ta dem minst flera dagar att få igång driften igen.

Proact erbjuder en rad analystjänster för katastrofsäkring. Vi kartlägger organisationens katastrofsäkringsbehov och säkerställer att en IT-tjänstekontinuitetsplan finns uppdaterad. Det är avgörande att katastrofsäkringsplanen också är förankrad i verkligheten – att den utgår från er befintliga IT-infrastruktur och dess kapacitet. Genom att arbeta tillsammans med ert team kan vi snabbt förfina katastrofsäkringspolicyer, utveckla arkitekturmallar och skapa detaljerade planer för återställning som håller i ett skarpt läge.

Verksamhetskritiska applikationer och tjänster kräver högsta möjliga tillgänglighet och skydd, även om driften skulle drabbas av en plötslig katastrof. Undersökningar visar att företag klassar 60% eller mer av sina applikationer som affärskritiska. Det är en utmaning för de flesta företag och myndigheter att balansera dessa krav och samtidigt hålla nere kostnaderna. Katastrofsäkring handlar därför också om att göra rätt prioriteringar, och inte minst att dessa ska vara kända på förhand för att kunna fogas in i planeringen.

Med stöd av Proacts specialister och våra beprövade strategier kan ni minimera risken för driftavbrott och informationsförlust i händelse av haveri eller katastrof. Avgörande för framgång är en insikt om vad som kan inträffa, vilka åtgärder som ska vidtas för att återställa driften och i vilken ordning. Detta kräver i sin tur en djup förståelse både för er verksamhet och för IT-infrastrukturen.

Nästa steg:

  • boka möte

   BOKA MÖTE MED PROACT

   Boka ett möte med Proact så berättar vi hur vi arbetar och om vi kan hjälpa just dig med en IT-strategi som sparar tid och pengar samtidigt och som som supporterar verksamhetens mål.

  • demo

   DEMO: PROACTS DATACENTERLÖSNINGAR

   Besök ett av våra democenters i Stockholm, Göteborg, Linköping eller Lund. Våra specialister ger dig en djupdykning i tekniken.

  • ladda ner referenser

   REFERENSER

   Ladda ner våra referenser 

  • ladda ner broschyr

   LADDA NER CIO-BAROMETEREN

   Läs mer om hur det ser ut med katastrofsäkringen hos företag och myndigheter ute i landet

   

Huvudfördelar

 • ENKEL OCH TILLFÖRLITLIG ÅTERSTÄLLNING

  Med en kombination av processautomatisering och standardiserad teknik kan vi möta även de striktaste RPO/RTO-specifikationer.  

 • MINSKAD KOSTNAD FÖR KATASTROFSÄKRING

  Med hjälp av virtualiseringsteknik i storföretagsklass kan kostnaden för att leverera katastrofsäkringstjänster sänkas avsevärt.  

 • FÖRENKLAD KATASTROFSÄKRINGSTESTNING

  Gör katastrofsäkringstestningen till en vanlig rutinåtgärd. 

 • FÖRBÄTTRAD APPLIKATIONSTILLGÄNGLIGHET

  Snabb och enkel överflyttning av datalast mellan datacenter, vilket ger ökad applikationstillgänglighet. 

 • AUTOMATISERAD KATASTROFSÄKRING

  Minska komplexiteten och mängden manuella processer. 

 • FLYTTA KATASTROFSÄKRINGEN TILL MOLNET

  Köp katastrofsäkring "as a Service" med Proacts företagsmoln och eliminera kostnaden för att duplicera din datacenterinfrastruktur.