Konvergerad IT-infrastruktur

Smart integration ger optimerade lösningar med lägre kostnader

Med konvergerad IT-infrastruktur integreras de olika komponenterna i ett datacenter till ett, optimerat system som hanteras gemensamt. Genom konvergens kan vi bryta trenden mot ökad komplexitet i IT-miljön och komma ifrån ”silotänkande” – att servrar, lagring och nätverk bildar åtskilda system som måste hanteras var för sig. Bland fördelarna märks snabbare driftsättning, färre felkällor och minskat behov av snäv specialistkompetens. Sammantaget ger det lägre totalkostnader.

För att underlätta införande av konvergerad IT-infrastruktur finns referensarkitekturer, kompletta system med komponenter från flera tillverkare som levereras färdigtestade och optimerade. Proact kan hjälpa till att planera och implementera lösningar som bygger på de viktigaste referensarkitekturerna, exempelvis VSPEX, FlexPod och Vblock.

Konvergens är idag en stark trend som präglar såväl produktutbudet på marknaden som hur IT-infrastruktur byggs i praktiken. Nästa steg i utvecklingen är hyperkonvergens, en ny generation system där integrationen drivits ännu längre. Idag finns produkter från bland andra EMC, NetApp och Simplivity där en komplett IT-infrastruktur ryms i en enda kompakt enhet. Hyperkonvergerade lösningar kan ytterligare förenkla den löpande driften lösningar och sparar energi.

Varför Proact?

Proact hjälper till att planera, utforma och implementera en integrerad och konvergerad infrastruktur utifrån era behov, krav och mål. För att underlätta en övergång kan vi först analysera den befintliga IT-miljön och rekommendera hur den byggs vidare på, samtidigt som gjorda investeringar tas tillvara.

Nästa steg:

  • boka möte

   BOKA MÖTE MED PROACT

   Boka ett möte med Proact så berättar vi hur vi arbetar och om vi kan hjälpa just dig med en IT-strategi som sparar tid och pengar samtidigt och som som supporterar verksamhetens mål.

  • demo

   DEMO: PROACTS DATACENTERLÖSNINGAR

   Besök ett av våra democenters i Stockholm, Göteborg, Linköping eller Lund. Våra specialister ger dig en djupdykning i tekniken.

  • ladda ner whitepaper

   LADDA NER WHITEPAPER

   Ladda ner Proacts whitepaper "Datacenter på burk - Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur". Finns även på engelska här.

  • ladda ner broschyr

   LADDA NER VÅR BROSCHYR

   Läs mer om konvergerad infrastruktur från Proact