Big Data

Big Data

Med dagens teknik och låga kostnader för datalagring finns allt bättre möjligheter att hålla växande – eller till och med exploderande – datamängder tillgängliga. Men det måste förstås finnas goda skäl till att samla på sig data, för kostnaden är inte noll. Vi vet att många företag och organisationer sitter på information och applikationer där de kan analysera och skapa nya värden ur det som tidigare bara var arkiv eller databaser. Det är vad Big Data handlar om.

En grundläggande förutsättning för att lyckas är att data finns bevarade och lagrade på ett sätt som gör det möjligt att både komma åt och bearbeta dessa för att utvinna ny information och insikter. Proact känner till förutsättningarna. Med utgångspunkt i vårt kunnande om datalagring och era förutsättningar när det gäller teknik och befintliga data kan vi hjälpa er att bygga en plattform för Big Data. Den ska vara hållbar och skalbar för att kunna fungera under lång tid, även när datamängderna fortsätter att växa i minst samma takt som i dag.

Nästa steg:

  • boka möte

   BOKA MÖTE MED PROACT

   Boka ett möte med Proact så berättar vi hur vi arbetar och om vi kan hjälpa just dig med en IT-strategi som sparar tid och pengar samtidigt och som som supporterar verksamhetens mål.

  • ladda ner whitepaper

   WHITEPAPER - BIG DATA

   Ladda ner Proacts whitepaper "Big Data"