Backup & Arkivering

Anpassade lösningar för backup och arkivering

Datamängderna växer snabbt. För att hantera all information på ett säkert sätt med hög tillgänglighet så skärps kraven på processer och stödsystem. Backuplösningen var tidigare en separat datacenter-funktion, när alla data flyttades över från disk till band varje natt. Utvecklingen av integrerade lagringssystem med flera nivåer, lägre kostnader för flashminnen och disk och en mer intelligent styrning har förändrat den bilden. 

En backuplösning från Proact kan ge höjd säkerhet, enklare processer och hjälper er möta högre krav på tillgänglighet. Vi börjar med att analysera er IT-miljö och behov av att skydda data. Genom att granska och värdera lagrad information och väga in prestanda och resurskrav kan vi sedan föreslå vi en behovsanpassad backuplösning. Analysen kombineras i genomförandet med tekniska verktyg som deduplicering för att minska storleken på backupen och underlätta återställning.

Analysen ger också besked om vilka data som finns var i er organsation, hur de används och kanske viktigast – att visa hur data kan återställas så snabbt som möjligt och med rätt prioritet efter en dataförlust.
Proact hjälper också företag och myndigheter av alla storlekar med anpassade arkiveringslösningar som sömlöst kan integreras i strategin för informationshantering. Med rätt metoder och verktyg flyttas den information och innehåll som behöver bevaras, men utan att ständigt finnas tillgänglig, över till den mest kostnadseffektiva lagringen. Med våra tjänster kan arkivering ske policystyrt och även genomföras som automatisk dataförflyttning när så är lämpligt. Resultatet blir en säker arkiverad information till lägsta möjliga totalkostnad. 

Nästa steg:

  • boka möte

   BOKA MÖTE MED PROACT

   Boka ett möte med Proact så berättar vi hur vi arbetar och om vi kan hjälpa just dig med en IT-strategi som sparar tid och pengar samtidigt och som som supporterar verksamhetens mål.

  • demo

   DEMO: PROACTS DATACENTERLÖSNINGAR

   Besök ett av våra democenters i Stockholm, Göteborg, Linköping eller Lund. Våra specialister ger dig en djupdykning i tekniken.

  • ladda ner referenser

   REFERENSER

   Ladda ner våra referenser 

  • ladda ner broschyr

   LADDA NER VÅR BROSCHYR

   Läs mer om konvergerad infrastruktur från Proact